Kysely: Luonnontuotteet ja luomusertifiointi kiinnostavat pohjoiskarjalaisia metsänomistajia

Toistaiseksi kuitenkin vain harva tuottaa muuta kuin puuta myyntiin.

Toistaiseksi vain harva pohjoiskarjalainen metsänomistaja tuottaa luonnontuotteita myyntiä varten, mutta moni pitää sitä yhtenä hyvänä mahdollisuutena, ilmenee Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen metsäkeskuksen tekemästä kyselystä.

Kiinnostavimpina tuotettavina tuotteina nähdään pakuri, koivunmahla, kuusenkerkät sekä koivun lehdet ja koristehavut. Metsien luomusertifiointi kiinnostaa, jos siitä ei koidu ylimääräistä työtä tai kustannuksia.

Kyselyssä selvitettiin pohjoiskarjalaisten metsänomistajien näkemyksiä luomukeruualueiden sertifioinnista ja luonnontuotealan sähköisistä palveluista.

”45 prosenttia kyselyyn vastanneista oli valmis luomusertifioimaan metsiänsä, jos siitä ei koituisi ylimääräistä työtä tai kustannuksia. 35 prosenttia olisi valmis sertifioimaan metsänsä kokonaan tai osittain luomukeruualueeksi joka tapauksessa”, kertoo Luken tutkija Hanna Muttilainen.

Kolmannes vastaajista oli kiinnostunut metsiensä vuokraamisesta luonnontuotteiden tuotantoon. Kaksi viidesosaa vastaajista olisi kiinnostunut luomukeruualueiden sertifioinnista, jos siitä olisi omistajalle taloudellista hyötyä,

Kysely tehtiin loppuvuodesta 2018, jolloin luonnontuotteet eivät vielä olleet mukana Suomen metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa.

”Kyselyn pohjalta Metsään.fi-palveluun tuotettiin luonnontuotemetsäkarttataso, jossa kuvataan kuusenkerkän keruuseen ja koivun mahlan valutukseen soveltuvat sekä pakuri- ja lakkakäävän viljelyyn soveltuvat kohteet”, kertoo Juha Vornanen Suomen metsäkeskuksesta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus