Kuusitukilla eniten kysyntää

Alkaneen vuoden puumarkkinanäkymä on kokonaisuudessaan suotuisa, MTK:n tutkimuspäällikkö Erno Järvinen arvioi.

Alkaneen vuoden puumarkkinanäkymä on kokonaisuudessaan suotuisa, MTK:n tutkimuspäällikkö Erno Järvinenarvioi. Ostoaktiivisuus on vilkastunut kaikilla puutavaralajeilla, joskin kuusitukkia lukuun ottamatta kaikista muista puutavaralajeista on ylitarjontaa. Eniten kysyntää on kesäkorjuuseen soveltuvista kuusitukkileimikoista, kuitupuun kysyntä on olematonta.

Puukauppaa on käyty alkuvuosi noin viidenneksen vuodentakaista vilkkaammin. Hakkuutahti on ollut kuitenkin viimevuotista verkkaisempi, joten ostajien tukki- ja kuitupuunvarannot ovat kasvaneet.

METSÄLEHTI