Kuusi kasvattaa hintaeroa mäntyyn

Männyn hinta on pysynyt pitkään lähes samana kuusen kanssa, mutta nyt kuusi on kirinyt edelle.

Männyn hinta on pysynyt pitkään lähes samana kuusen kanssa, mutta nyt kuusi on kirinyt edelle.

Kuusitukin kantohinta oli kesäkuun puolessa välissä pystyhakkuissa 55,47 euroa motilta. Se on yli kaksi euroa enemmän kuin vastaava mäntytukin kantohinta, 53,11 euroa.

Ero on kasvanut kevään aikana pikkuhiljaa yhä suuremmaksi. Luonnonvarakeskuksen varttuneen tutkijan Jussi Leppäsen mukaan kuusen hinta selittyy Kiinan kasvaneella kysynnällä.

”Kuusitukki on nyt arvossaan Kiinassa. Sitä käytetään moneen aina huonekaluteollisuudesta lähtien.”

Männyn hintaa jarruttavat Pohjois-Afrikan maksuvaikeudet ja laskenut kysyntä.

”Jos epävakaat Pohjois-Afrikka ja Lähi-itä rauhoittuisivat, mäntytukin vienti kasvaisi todennäköisesti hyvin paljon”, Leppänen arvioi.

Luonnonvarakeskuksen suhdannetiedotteen mukaan metsäteollisuustuotteiden markkinanäkymien odotetaan vielä nousevan tänä vuonna. Erityisesti sahatavaran, kartongin ja sellun viennin uskotaan kasvavan.

METSÄLEHTI