Puurakentamisen lisäämisessä haasteita, osaamisen puute kuntien suurin kompastuskivi

Entistä parempaa osaamista tarvittaisiin muun muassa kustannusten arvioinnissa ja tietämyksessä eri ratkaisujen mahdollisuuksista, tuore selvitys kertoo.

Kunnat suhtautuvat myönteisesti puurakentamiseen, ja enemmistö suomalaisista kunnista onkin asettanut puurakentamisen osaksi tavoitteitaan. Kunnilla on kuitenkin käytännön haasteita puurakentamisen lisäämisessä, Motivan ja ympäristöministeriön laatimassa Julkisen puurakentamisen tilannekuvassa todetaan.

Suurin kompastuskivi on puutteellinen osaaminen. Entistä parempaa osaamista tarvittaisiin erityisesti hankinnoissa, kustannusten arvioinnissa ja tietämyksessä eri ratkaisujen mahdollisuuksista. Myös luottamushenkilöiden ymmärryksen ja osaamisen kasvattamista pidetään tärkeänä.

Lisäksi puurakentamista jarruttavat puun hinnan suhdannevaihtelut, hankkeisiin saatujen tarjousten vähäinen määrä ja tarjousten vertailtavuuden vaikeus.

Helpotusta kunnille toisi koottu tieto alan toimijoista sekä vuoropuhelu puualan toimijoiden kanssa. Myös valmiit ohjeet ja hyvät esimerkit kilpailutuksista, hankinnoista, rahoitus- ja urakkamalleista virtaviivaistaisivat puurakentamishankkeita ja auttaisivat puurakentamiseen ryhtyvää kuntaa.

Tilannekuvan laatimiseen osallistui joukko kuntia, kaupunkeja, tutkimuslaitoksia sekä puurakentamisen toimittaja- ja edistäjäorganisaatiota viime keväänä. Tilannekuva on osa ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelmaa (2016–2022) ja Motivan julkisen puurakentamisen neuvontapalvelun työtä.

Julkisen puurakentamisen markkinaosuutta kaikesta julkisesta uudisrakentamisesta on tarkoitus nostaa vuoden 2019 15 prosentista 45 prosenttiin vuonna 2025.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Kuvat