Kuitupuun painomittaus yhtenäistyy ja tarkentuu

Uusilla ennustemalleilla voidaan määrittää kuitupuuerän tuoretiheys paikallisten säähavaintotietojen perusteella.

Luonnonvarakeskuksen (Luke), Metsätehon ja suurten metsäyhtiöiden projektissa on kehitetty ennustemalleja, joilla voidaan määrittää kuitupuuerän tuoretiheys paikallisten säähavaintotietojen perusteella. Tuoretiheyttä käytetään kuitupuun punnitun painon muuntamiseen kiintotilavuudeksi.

Uutta menetelmää voidaan käyttää sekä sellu- ja paperitehtaiden vastaanottomittauksessa että yksityisten metsänomistajien kuitupuuerien mittauksessa.

Määräys uusista tuoretiheysmalleista on lausuntokierroksella, ja sen on määrä tulla voimaan vuoden 2022 alussa.

Tuoretiheyden ennustemallien kehittämisen taustalla oli tarve kehittää toimintatapaa siten, että tuoretiheyden määrittäminen voidaan toteuttaa yhtenäisellä tavalla.

Lisäksi tavoitteena oli mittaustarkkuuden parantaminen ja otantamittaustiedon aiempaa parempi hyödyntäminen.

Kuitupuun tuoretiheysmallit ja niiden käyttöön perustuva toimintamalli on kehitetty Luken, Metsätehon, UPM:n, Stora Enson ja Metsä Groupin toteuttamassa projektissa.

Puukauppa Puukauppa