Korkein oikeus torppasi lohkomistoimituksen osittaisen purkamisen

Maanmittauslaitos piti pyrkimystä yhteismetsäosuuksien pirstoutumisen ehkäisemiseen yleiseltä kannalta merkittävänä asiana.

Korkeimmalta oikeudelta on tullut ratkaisu vanhaan lohkomiskiistaan. Oikeuden mukaan lohkomistoimituksen purkuun ei ollut perusteita. Purkua esitti Maanmittauslaitoksen keskushallinto.

Vuonna 2007 tehdyssä lohkomistoimituksessa oli muodostettu lohkokiinteistö, joka oli saanut saantokirjan perusteella yhteismetsäosuuden. Osuus oli kuitenkin yhteismetsän ohjesääntöön kirjattua luovutusrajoitusta pienempi.

Niinpä Maanmittauslaitoksen keskushallinto esitti, että korkein oikeus purkaa kiinteistörekisteriin merkityn lohkomistoimituksen. Purkuesitystä perusteltiin sillä, että vastoin ohjesääntöä tapahtunut yhteismetsäosuuden luovutus oli mitätön ja lohkomistoimituksessa oli tapahtunut yhteismetsäosuuksien käsittelyssä selvä ohjesäännön ja yhteismetsälain vastainen virhe lohkokiinteistöä muodostettaessa.

Maanmittauslaitoksen keskushallinto katsoi, että sillä oli oikeus purkuesityksen tekemiseen, koska yhteismetsälain mukaista pyrkimystä yhteismetsäosuuksien pirstoutumisen ehkäisemiseen pidettiin yleiseltä kannalta merkittävänä seikkana. Myös kiinteistöjärjestelmän selvyys ja luotettavuus edellyttivät virheen korjaamista. Asian osapuolet hyväksyivät sisällöllisesti purkuesityksen.

Korkein oikeus katsoi kuitenkin, että lohkomistoimituksessa ei ollut kyse virheestä, jonka korjaamista kiinteistöjärjestelmän selvyys ja luotettavuus taikka muu yleinen etu vaatisivat. Maanmittauslaitoksen keskushallinnolla ei siten ole oikeutta esittää toimituksen purkamista, oikeus toteaa päätöksessään. Näin ollen oikeus jätti Maanmittauslaitoksen purkuesityksen tutkimatta.

 

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus