Korjuuyrittäjä arvioi toimintansa hiilijalanjälkeä – leimikkorakenteellakin on merkitystä

Metsäkoneiden päästöt muodostavat suurimman yksittäisen päästölähteen Koneteko Pitkäsen toiminnassa.

Metsäkoneiden päästöt muodostavat suurimman yksittäisen päästölähteen Koneteko Pitkäsen toiminnassa, mikä oli odotettua.
Metsäkoneiden päästöt muodostavat suurimman yksittäisen päästölähteen Koneteko Pitkäsen toiminnassa, mikä oli odotettua.

Puunkorjuuyhtiö Koneteko Pitkänen on selvittänyt toimintansa hiilijalanjäljen, tiettävästi ensimmäisenä puunkorjuuyrityksenä Suomessa. Selvityksessä arvioitiin yrityksen omasta toiminnasta sekä sähkön ja lämmön tuottamisesta syntyvät päästöt.

Tavoitteena on kehittää yrityksen toimintaa paitsi operatiivisesta ja taloudellisesta näkökulmasta, myös ilmastoa ajatellen.

”Hiililaskenta auttaa meitä suunnittelemaan toimenpiteitä, joilla pystymme pienentämään toiminnastamme aiheutuvia päästöjä sekä samalla lisäämään yrityksen kannattavuutta. Nämä asiat kiinnostavat ja näiden eteen teemme lujasti töitä”, yrittäjä Kalle Pitkänen Koneteko Pitkänen Oy:stä sanoo.

Selvityksen perusteella metsäkoneiden päästöt muodostavat suurimman yksittäisen päästölähteen Koneteko Pitkäsen toiminnassa. Perheyrityksellä on kalustossaan yhteensä kahdeksan korjuuketjua sekä muutamia muita ajoneuvoja.

Hiilijalanjälkeen voi vaikuttaa esimerkiksi suunnittelemalla leimikoiden ketjutukset ja koneiden siirrot huolellisesti.

”Myös leimikkorakenteella on vaikutusta. Leimikoiden koko ja runkojen järeys vaikuttavat polttoaineen kokonaiskulutukseen ja sitä kautta hiilijalanjälkeen”, työnjohtaja Hanna Pitkänen sanoo.

Hänen mukaansa yrityksen tavoitteena on pienentää hiilijalanjälkeä tulevina vuosina.

”Mitä pienempi hiilijalanjälki, sitä parempi”, Hanna Pitkänen sanoo.

Koneteko Pitkänen on urakoinut Stora Ensolla jo 48 vuoden ajan. Stora Ensolla puunkorjuukumppanin toiminnan kestävyys on tärkeä, sillä metsäyhtiö on vastuullisuustavoitteissaan sitoutunut puolittamaan kasvihuonekaasupäästönsä vuoteen 2030 mennessä. Näihin lukuihin sisältyvät myös korjuusta aiheutuneet päästöt.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Tekniikka Tekniikka

Kuvat