Koneyrittäjät: Osa sorateistä lähes kulkukelvottomia

Liiton mukaan myös alemman tieluokan kunnossapidosta on huolehdittava, jotta puut saadaan tehtaalle.

Kuiva kesä ja sorateiden kevätkunnostuksen laiminlyönti on saanut osan Suomen sorapintaisista teistä lähes kulkukelvottomaan tilaan. Huonosta kunnosta on syytelty teitä lanaavia yrittäjiä. Tämä on Koneyrittäjien mukaan väärä osoite.

”Tien käytännössä kunnostavat aliurakoitsijat toimivat julkisilla teillä tienhoidon alueurakan voittaneen pääurakoitsijan alaisena. Lanat liikkuvat kunnostettavilla teillä vain sen verran, minkä pääurakoitsija katsoo tarpeelliseksi”, Koneyrittäjien maarakennusvaliokunnan puheenjohtaja Seppo Saarelainen sanoo.

Sorapintaiset tiet pysyisivät paremmassa kunnossa, jos tienpitäjä eli valtio lisäisi valvontaa. Kunnossapidon laiminlyönnistä pitäisi lisäksi määrätä riittävän kalliit sanktiot, liitto linjaa.

Suurin pulma on kuitenkin tiestön kokonaisrahoituksen pienuus. Lisäksi vähät rahat kohdistetaan ylemmän tieluokan teihin.

”On huolehdittava riittävästä rahoituksesta myös alemman luokan teiden kunnossapitoon, jotta puut saadaan tehtaille ja haja-asutusalueet saadaan pidettyä asuttuina siten, että siellä elävillä on edellytyksiä selvitä elämässä”, Saarelainen toteaa.

Liitto muistuttaa, että soratiet tarvitsevat kunnollisen syyskunnostuksen, muuten ne ovat ensi keväänä käyttökelvottomia. Syyskunnostuksessa ajorata muovataan siten, että sadevesi poistuu tienpinnalta eikä pääse imeytymään sen rakenteisiin.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat