Kirjanpainajat valtaavat nyt terveitä puita

Tuhohyönteinen on iskeytynyt terveisiin puihin viime vuotta kiivaammin.

Kirjanpainajat ovat tänä kesänä iskeytyneet terveisiin kuusiin viime vuotta useammin, kertoo Suomen metsäkeskus.

Metsäkeskus tarkasti kesäkuun lopulla yhteensä 120 kohdetta, joilla kirjanpainajien aiheuttamien tuhojen riski oli kohonnut. Kirjanpainajia löytyi terveistä puista lähes joka kolmannella kohteella, kun niitä viime vuonna löytyi terveistä puista joka viidennellä kohteella.

Eniten kirjanpainajan iskeymiä löytyi Kaakkois-Suomesta. Riskialttiita ovat varsinkin tuulituhoalueiden reunametsät.

Etelä-Suomessa metsää omistavien on metsäkeskuksen mukaan syytä tarkkailla vanhoja kuusikoitaan. Kirjanpainajien valtaamat puut on syytä poistaa. Kuolleita puita ei sen sijaan tarvitse kaataa, koska niistä kirjanpainajat ovat jo poistuneet.

Kirjanpainajan valtaaman puun tunnistaa rungolla olevista pienistä rei’istä ja puun ympärillä olevasta ruskeasta purusta.

METSÄLEHTI