Kemeratuet hakuun pääsiäisen jälkeen

Jatkossa entistä pienemmät puut lasketaan tukiperusteissa määriteltyyn vähimmäispoistumaan.

Eduskunta on hyväksynyt kestävän metsätalouden rahoituslain eli kemeran muutoksen. Lopullisesti laki vahvistetaan presidentin esittelyssä todennäköisesti ensi viikolla.

Myös uutta kemeralakia täsmentävä valtioneuvoston asetus vahvistettaneen ennen pääsiäistä. Tällöin keskeytyksissä ollut nuoren metsänhoidon kemeratukien haku avataan uudelleen pääsiäisen jälkeen.

”Näin asia todennäköisesti etenee, aikataulusta emme voi mennä takuuseen”, metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen maa- ja metsätalousministeriöstä toteaa.

Hän vahvistaa, että nuoren metsän hoitoon tarkoitettujen kemeratukien haku avataan pääsiäisen jälkeen.

”Jossain vaiheessa pääsiäisen jälkeen”, hän täsmentää.

Myös Suomen metsäkeskus on sisäisessä ohjeistuksessaan varautunut hakujen avaamiseen ennen vappua. Hakua ei ilmeisesti avata heti pääsiäisen jälkeisellä viikolla, vaan todennäköisesti vasta viikolla 17, joka alkaa 24. huhtikuuta.

Toteutusaika rajataan vuoteen

Jatkossa kemeratukia ei makseta rahastoille, jotka sijoittavat metsiin. Tähän asti rahastojen asema on ollut epäselvä.

Varhaishoidon ja nuoren metsän hoitohankkeet on toteutettava 12 kuukaudessa, kun Metsäkeskus on myöntänyt hankkeelle tuen. Aiemmin toteutusaika päätöksen jälkeen oli kaksi kalenterivuotta.

Pienpuun korjuutukea ei myönnetä kohteille, joille on haettu taimikon varhaishoidon tukea, mutta puusto osoittautuukin toteutusvaiheessa sen verran järeäksi, että kohde täyttää nuoren metsän hoitotuen ehdot. Tuen saa nuoren metsän perustein, mutta pienpuun korjuutukea ei tule.

Nuoren metsän hoitotuen vähimmäisedellytyksiä on lievennetty. Vähimmäispoistumaan luetaan mukaan kaikki kantoläpimitaltaan vähintään kaksisenttiset puut. Aiemmin vähimmäiskantoläpimitta oli kolme senttiä.

Tuen saamiseksi nuoresta metsästä on hehtaarilta kaadettava vähintään 1 500 kaksisenttistä tai isompaa puuta. Pohjois-Suomessa riittää, kun kaadettavia puita on tuhat hehtaarilla.

Kaiken kaikkiaan valtio tukee tänä vuonna yksityisten metsänomistajien metsänhoito- ja metsänparannustöitä 56,23 miljoonalla eurolla.

Metsänhoito Metsänhoito