Kemeran alamäki jatkuu, metsäteiden tukimaksut romahtaneet

Menekki vaihtelee työlajeittain ja alueittain, Metsäkeskuksesta kerrotaan.

Kemeratuen käyttö jatkaa laskuaan. Tänä vuonna Suomen metsäkeskus on maksanut tukea tammi-huhtikuussa yhteensä 7,1 miljoonaa euroa, mikä on liki 30 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan ja 40 prosenttia vähemmän kuin keväällä 2020.

Menekki vaihtelee työlajeittain. Tukimaksut varttuneiden taimikoiden hoitoon ovat vähentyneet noin 40 prosenttia edellisvuodesta, pienpuun korjuualueiden ja suometsänhoidon tukimaksut noin kymmenyksen ja metsäteiden perusparannuksen tukimaksut peräti 85 prosenttia. Terveyslannoitukset ovat sen sijaan kasvussa.

Alueellistakin vaihtelua on. Esimerkiksi Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Varsinais-Suomessa ja Keski-Pohjanmaalla tukia on maksettu vajaa 10 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna, mutta Pohjanmaalla, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Pohjanmaalla laskua on runsas kolmannes.

”Metsänhoitotöissä voidaan ahkeralla työllä vielä päästä viime vuoden tasolle, jolloin kemeratukien käyttö olisi tänä vuonna 37–44 miljoonaa euroa. Varoja on tälle vuodelle käytettävissä 57,1 miljoonaa euroa”, sanoo hankehallinnon asiantuntija Yrjö Niskanen Metsäkeskuksesta.

Nuoren metsän hoidon tukiehtoihin ja tukitasoon tulee kesäkuun alusta lähtien muutoksia, jotka lisäävät metsänhoitotöiden ja pienpuun keruun kannattavuutta. Tuki nousee 450 euroon hehtaarilta, jos nuoren metsän hoidon yhteydessä kerätään pienpuuta.

Luonnonhoito kiinnostaa

Sen sijaan kiinnostus luonnonhoitotukiin on lisääntynyt. Tammi-huhtikuussa luonnonhoitovaroja maksettiin 3,2 miljoonaa euroa, mikä on noin 45 prosenttia viime vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän.

Etenkin ympäristötuki kiinnostaa. Niitä on maksettu alkuvuodesta noin 2,9 miljoonaa euroa. Yleisimpiä alkuvuonna rahoitettuja ympäristötukikohteita ovat olleet vanhat ja runsaslahopuustoiset kangasmetsät, joita on ollut noin 35 prosenttia kohteista, ja pienveden välittömät lähiympäristöt. Niitä oli noin 30 prosenttia kohteista.

Luonnonhoitohankkeiden tukea on maksettu huhtikuun loppuun mennessä 270 000 euroa.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus