Kasvillisuusinventointi tulee osaksi VMI:tä

Kasvilajit kertovat metsänkäsittelyn ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

Kasvillisuusinventointi tulee osaksi valtakunnan metsien inventointia. VMI-koealoja on kolme tuhatta. Kesien 2021 ja 2022 aikana jokaiselta niistä inventoidaan kaikki tunnistettavat kasvilajit neljältä kahden neliömetrin ruudulta.

Edellisestä kasvillisuusinventoinnista on 25 vuotta. VMI:stä vastaava Luonnonvarakeskuksen johtava tutkija Kari T. Korhonen sanoo uutta inventointia tarvittavan, jotta saadaan tietoa etenkin erilaisten metsänkäsittelymenetelmien vaikutuksista, onko ilmastonmuutos siirtänyt kasvilajien esiintymisvyöhykkeitä ja onko metsiin levinnyt tulokaslajeja.

”Kyse on myös monimuotoisuuden arvioinnista kasvilajiston kautta, mutta ei suoranaisesta uhanalaisten lajien inventoinnista.”

Kasvillisuusinventoinnin 1,7 miljoonan euron kustannuksista vastaavat maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö, ja rahoitusta haetaan myös muilta tahoilta. Valmistelevan pilottitutkimuksen rahoitti Hako Ollikaisen säätiö.

Inventoinnille on annettu nimeksi Operaatio Mustikka. Asia lähti etenemään Korhosen haastattelusta Metsälehti Makasiinissa kaksi vuotta sitten.

”Asiasta oli puhuttu pitkään, mutta julkisuus antoi ratkaisevan sysäyksen.”

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat