Käräjäoikeus hylkäsi Metsähallituksen kanteen kolmea metsäyhtiötä vastaan

Metsähallituksen mukaan yhtiöt olivat maksaneet sille alihintaa raakapuukaupoissa vuosina 1997–2005 ja aiheuttaneet vahinkoa kilpailunrajoituksella.

Käräjäoikeus on hylännyt Metsähallituksen vahingonkorvauskanteen Stora Ensoa, Metsäliitto Osuuskuntaa ja UPM-Kymmeneä vastaan.

Metsähallituksen mukaan yhtiöt olivat maksaneet sille alihintaa raakapuukaupoissa vuosina 1997–2005 ja aiheuttaneet vahinkoa kilpailunrajoituksella. Vahingonkorvauskanne perustui markkinaoikeuden vuoden 2009 päätöksessä todettuun raakapuumarkkinoiden kilpailunrajoitukseen.

Metsähallituksen vaatimuksen pääomamäärä oli vuonna 2011 noin 282,5 miljoonaa euroa. Metsähallituksen oikeudenkäynnin aikana vaatimus täsmentyi yhteensä noin 159,4 miljoonaan euroon, josta noin 87,2 miljoonaa euroa perustui Metsähallituksen ja Stora Enson välisiin puukauppasopimuksiin.

METSÄLEHTI