Kantokäsittelyyn muutos perjantaista alkaen – käsittelyä vaaditaan vain kivennäismailla

Väliaikainen muutos on voimassa marraskuun loppuun saakka.

Valtioneuvosto on hyväksynyt muutoksen kantokäsittelyvelvoitteeseen. Toukokuun 6. päivästä lähtien velvoite koskee vain havupuuvaltaisia kivennäismaita ja tilanteita, joissa vuorokauden alin lämpötila ylittää hakkuukohteella +7 astetta.

Kantokäsittelyllä torjutaan juurikääpää, joka on yksi merkittävimmistä taudinaiheuttajista Suomen metsissä. Aiemmin juurikääpää on pitänyt torjua myös havupuuvaltaisilla turvemailla ja aina kun vuorokauden alin lämpötila on ollut plussan puolella.

Kantokäsittelyvelvoitteen lieventämisellä pyritään varmistamaan, ettei torjunta-aineen loppuminen johda huoltovarmuuden kannalta tärkeiden hakkuiden keskeytymiseen. Torjunta-aineena käytetyn urean saatavuuteen liittyy Venäjä-pakotteiden takia epävarmuutta.

Muutos on väliaikainen ja voimassa kuluvan vuoden marraskuun loppuun.

”Jos epävarmuus torjunta-aineiden saatavuudesta poistuu, maa- ja metsätalousministeriö voi tarvittaessa esittää kantokäsittelyvelvoitteen palauttamista ennalleen jo ennen marraskuun loppua”, sanoo maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Tatu Torniainen.

Juurikääpää voidaan torjua urean lisäksi myös harmaaorvakkasieneen perustuvalla biologisella torjunta-aineella. Urean käyttö on ollut torjunnassa kuitenkin huomattavasti suositumpaa.

Lisää aiheesta: Ministeriö haluaa lyhentää kantokäsittelykautta

Lisää aiheesta: Onko kantokäsittelykauden lyhentäminen riski?

Kommentit (2)

  1. Valtioneuvosto päättää byrokratian ohjeista, mutta päättää metsistänsä eikä käsittääkseni vapaaehtoisesti päästä lahottajia harvennettuun männikköön tai kuusikkoon leviämään.
    Jos biologista torjunta-ainetta ei ole saatavilla urean korvikkeeksi, niin minusta metsänomistaja voi kieltää hakkuun siksi kunnes aineita löytyy tai niin pitkälle syksyyn, että kylmyys estää lahoa leviämästä.
    Tutkituttakaa nyt haitantorjuntajärjestöt MTK ja mhy:t juristeilla, ettei puunmyyjän ole pakko päästää hakkuulle ostajaa ratkaisevasti muuttuneissa olosuhteissa — kyllä tämä on minusta täysin force majeur -tilanne metsänomistajalle.,

  2. Kyllä, nyt tulisi metsänomistajien edunvalvojien olevan hereillä!

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat