Kalle Kärhä metsäteknologian professoriksi Itä-Suomen yliopistoon

Kärhä tuo metsäalan tutkimukseen kokemusta yritysmaailmasta.

Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Kalle Kärhä on aloittanut metsäteknologian, erityisesti metsätalouden operaatioiden ja logistiikan digitalisaation professorina Itä-Suomen yliopistossa.

Kärhä astuu uuteen pestiinsä yritysmaailmasta. Hän työskenteli kymmenen viime vuotta Stora Enson puunhankinnassa.

”Metsäbiotaloutta digitalisoidaan vauhdilla. Näin tavoitellaan kustannustehokkuutta ja laatua puuhuollossa kannolta tehtaalle. Samalla tuotetaan lisäarvoa asiakkaalle. Myös kestävyys ja monimuotoisuus ovat tulleet osaksi jokapäiväistä työtä puunhankinnassa”, Kärhä sanoo.

Kärhän mukaan yliopiston on oltava visionäärinen suunnannäyttäjä.

”Metsäalalla tehdään paljon pioneerihenkistä tutkimusta. Meidän on tuotettava yliopistolla innovaatioiden alkuja, joten perustutkimus ja yhteistyön tekeminen eri tieteiden välillä ovat tärkeässä roolissa.”

Kärhä on toiminut paljon opinnäytetöiden ohjaajana. Hänen mukaansa metsätieteistä valmistuvalla on oltava vahva metsäteknologian perusosaaminen, ja hänen on ymmärrettävä koko arvoketju sekä raaka-aineiden erilaiset vaatimukset.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat