Joutoalueiden metsitykseen roimasti lisää tukieuroja

Hallituksen lisätalousarvio mahdollistaa yli neljäntuhannen hehtaarin metsityksen.

Hallitus esittää lisäbudjetissa joutoalueiden metsitykseen 900 000 euron lisämäärärahaa sekä metsitystuen myöntämisvaltuuteen lisää yhteensä 11 miljoonaa euroa. Valtuuden lisäys mahdollistaa metsitystöiden käynnistämisen noin 4 360 hehtaarin pinta-alalla.

Aikaisempi Suomen metsäkeskuksen myöntämisvaltuus oli 5,4 miljoonaa euroa, mutta jo nyt tukea on haettu yli kaksinkertainen määrä.

Metsitystöiden aloittamisista suurin osa on siirtymässä ensi vuodelle, koska ely-keskuksen lausuntojen valmistelu on viivästynyt. Metsitystukihakemusta ei voida hyväksyä, jos työt on aloitettu ennen tukipäätöstä.

Metsänhoito Metsänhoito