Jokamiehenoikeudet hyväksytään, varsinkin kotikuntalaisille

Lähes viidennes Pohjois-Karjalan ja Kainuun metsänomistajista on kokenut metsätiloillaan jokamiehenoikeuksiin liittyviä ongelmia.

Valta-osa Pohjois-Karjalan ja Kainuun metsänomistajista pitää jokamiehenoikeuksiin perustuvaa marjastamista ja sienestämistä toimivana käytäntönä. Kuitenkin lähes viidennes metsänomistajista on kokenut metsätiloillaan jonkinlaisia jokamiehenoikeuksiin liittyviä ongelmia.

Luonnonvarakeskus selvitti pohjoiskarjalaisten ja kainuulaisten metsänomistajien mielipiteitä jokamiehenoikeuksiin tapahtuvasta marjastuksesta ja sienestyksestä postikyselyllä. Vastauksia saatiin noin tuhannelta metsänomistajalta.

Kotitarvepoiminnan rajoittamiseen eivät metsänomistajat nähneet tarvetta. Sen sijaan organisoidulle kaupalliselle poiminnalle toivottiin rajoitteita. Tämä koski erityisesti ulkomaalaisia ja ulkopaikkakuntalaisia poimijoita.

Marjan- ja sienenpoiminnan hyväksyttävyyttä voitaisiin kyselyn mukaan parantaa levittämällä tietoa hyvistä poimintakäytännöistä ja luomalla vuoropuhelua maanomistajien ja marja- ja sieniyritysten välille.

Metsätieteen aikakauskirjan artikkeli kyselytutkimuksesta löytyy kokonaisuudessaan täältä.

METSÄLEHTI