Jäkälät hyötyvät säästöpuista

Aino Hämäläisen väitöskirjan mukaan säästöpuilla esiintyy useita rungolla eläviä jäkäliä, myös uhanalaisia lajeja.

Säästöpuut ovat hyödyksi suurimmalle osalle jäkälistä. Aino Hämäläisen väitöskirjan mukaan säästöpuilla esiintyy useita rungolla eläviä eli epifyyyttijäkäliä, myös uhanalaisia lajeja.

Jos säästöpuita on vähän, puiden kuolleisuus vähentää nopeasti jäkälälajistoa. Hämäläisen mukaan suositeltavaa olisikin jättää hakkuualoille säästöpuiksi vaihtelevasti eri puulajeja sekä erikokoisia puita. Kaikille jäkälälajeille säästöpuut eivät kuitenkaan riitä, vaan osa vaatii elinympäristökseen vanhaa metsää.

Männyn kannoilta löytyi runsaasti jäkälälajeja, myös uhanalaisia ja lahopuuhun erikoistuneita lajeja. Laajamittainen kantojen korjuu onkin haitallista jäkälälajistolle. Sen sijaan hakkuutähteissä, latvuksissa ja oksissa, jäkälälajeja esiintyi selvästi vähemmän, joten niiden korjuulla ei todennäköisesti ole huomattavaa vaikutusta jäkälälajistoon.

Hämäläisenmetsätieteen alaan kuuluva väitös tarkastetaan Itä-Suomen yliopistossa ensi viikon perjantaina.

METSÄLEHTI