Itäisen Suomen PEFC-sertifikaateille jatkoa

PEFC-sertifikaatti osoittaa, että metsiä hoidetaan kestävästi ja suomalaisten ympäristötavoitteiden mukaisesti.

Etelä-Savo, Etelä-Karjala ja Kymenlaakso ovat saaneet uuden PEFC-metsäsertifikaatin. Myös Keski-Suomi, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala saavat piakkoin omat sertifikaattinsa.

PEFC-sertifikaatti osoittaa, että metsiä hoidetaan kestävästi ja suomalaisten ympäristötavoitteiden mukaisesti. PEFC:n piirissä on noin 85 prosenttia yksityismetsien alasta. Useimmiten metsänomistajat osallistuvat sertifiointiin metsänhoitoyhdistyksen jäsenyyden kautta.

PEFC-sertifikaatti edellyttää, että metsät pysyvät hiilinieluina, mikä tarkoittaa, että alueelliset hakkuut eivät saa ylittää kestävää hakkuumahdollisuutta. Myös metsien uudistamisesta on huolehdittava, ja taimikonhoidolle on asetettu tavoitteet.

Lisäksi PEFC-sertifiointi vaatii, että hakkuualoille jätetään vähintään kymmenen säästöpuuta hehtaarille. Lisäksi vesistöjen varsille on säästettävä vähintään 5­–10 metrin suojakaista.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat