Iso osa metsityshakemuksista hylätty, työt käyntiin toden teolla tänä kesänä

Yleisin syy hakemuksen hylkäämiseen on ollut se, että metsitettäväksi aiottu alue on jo metsittynyt luontaisesti, Metsäkeskuksesta kerrotaan.

Joutoalueiden metsitystukea on haettu vilkkaasti, Suomen metsäkeskuksesta kerrotaan. Tukihakemuksia on tullut toistaiseksi 1 600  kappaletta noin 6 800 hehtaarille.

Tukea on myönnetty 500 hankkeelle, 1 900 hehtaarin alalle. Myönnetty tukisumma on 3,7 miljoonaa euroa.

Tähän mennessä käsitellyistä hakemuksista noin 300 on hylätty. Määrä on metsäkeskuksen mukaan melko huomattava.

”Joutoalueiden metsitystuki on tarkoitettu avointen alueiden metsittämiseen. Moni on saattanut pettyä, kun alueella ei saa olla ennestään juurikaan vesakkoa tai puiden taimia”, sanoo rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Jussi Pirkonen Suomen metsäkeskuksesta.

Yleisin syy hakemuksen hylkäämiseen on ollut se, että metsitettäväksi aiottu alue on jo metsittynyt luontaisesti.

Iso määrä hidastanut käsittelyä

Viime vuonna metsitettiin 120 hehtaaria. Toden teolla töiden odotetaan käynnistyvän tänä kesänä.

Tällä hetkellä käsittelyssä on 900 hakemusta. Metsäkeskuksesta arvioidaan että niistä saadaan päätökset kesään mennessä.

Hakemusten käsittelyä on hidastanut muun muassa niiden suuri määrä sekä se, että niihin tarvitaan lausunto ely-keskukselta.

”Metsäkeskus vastaa tukipäätöksistä, mutta jokaisesta hakemuksesta tarvitaan ely-keskukselta lausunto, jossa arvioidaan metsityksen edellytyksiä muun muassa mahdollisten kaavarajoitteiden, pohjavesialueiden, perinnemaisemien ja luontoarvojen näkökulmasta”, Pirkonen kertoo.

Metsäkeskus muistuttaa, että metsitystoimenpiteet tulee suunnitella huolellisesti ja toteuttaa Tapio Oy:n laatimien ohjeiden mukaisesti. Asiasta on tarjolla Metsäkeskuksen järjestämää verkkokoulutusta ammattilaisille ja metsänomistajille.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat