Ilvesjahti päättyi, saaliiksi jäi 306 yksilöä

Luminen talvi loi hyvät olosuhteet metsästykselle.

Ilveksen kannanhoidollinen metsästys päättyi helmikuun lopussa. Saaliiksi saatiin 306 ilvestä eli 14 enemmän kuin vuosi sitten.

Suomen riistakeskus myönsi poikkeuslupia yhteensä 321 ilveksen pyytämiseen.

Kannanhoidollisen metsästyksen tavoitteena on kannan tason vakiinnuttaminen ja ilveksen ihmisarkuuden ylläpitäminen. Kannanhoidollisia lupia kohdennettiin alueille, joilla ilveskanta on suurin tai kanta-arvio on kasvanut voimakkaasti edelliseen kanta-arvioon verrattuna.

Talven lumiolosuhteet loivat hyvät olosuhteet metsästykselle ja mahdollistivat suositusten mukaisesti poikkeuspyynnin suuntaamisen asutuksen tuntumassa liikkuneisiin yksilöihin. Luvista käytettiin yli 95 prosenttia.

Luonnonvarakeskus arvioi, että Suomessa oli ennen metsästyskauden alkua 2 155–2 280 yli vuoden ikäistä ilvestä. Koko maassa esiintyvän ilveksen kanta-arvio kasvoi edellisvuodesta noin sadalla yksilöllä. Viime vuonna Suomessa tehtiin edellisen vuoden tavoin havaintoja noin 400 ilvespentueesta.

Luonnonvarakeskus antaa uuden arvion Suomen ilveskannasta kesällä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat