Ilmastopaneeli: ”Nykyinen hakkuutaso on hyvä balanssi”

Hakkuiden lisääminen vähentäisi hiilinielua selvästi, Ilmastopaneelin raportissa arvioidaan.

Pysyvä hakkuiden lisäys nykytasosta (eli noin 72 miljoonaa kuutiota vuodessa) johtaa hiilinielujen selvään vähennykseen Suomessa, Ilmastopaneelin tuoreessa raportissa todetaan. Vastaavasti hiilinielut kasvavat, jos hakkuu vähenevät. Tarkastelussa käytetty ajanjakso oli sata vuotta.

Sen sijaan nykyinen hakkuutaso tarjoaisi tasapainon ilmastotavoitteiden saavuttamisen, metsien taloudellisen hyödyntämisen, metsätuhoriskien hallinnan ja hiilivuodon välttämisen suhteen.

”Meidän viesti on, että nykyinen hakkuutaso on hyvä balanssi”, paneelin jäsen, professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta arvioi.

Hakkuiden merkittävä lisäys vähentäisi Suomen metsien hiilinielua joka vuosi vähintään tämän vuosisadan ajan verrattuna tilanteeseen, jossa hakkuita ei olisi lisätty. Raportin mukaan usein esitetty ajatus, että hakkuut lisäisivät metsien hiilinielua Suomessa jo keskipitkällä 30–80 vuoden aikavälillä, on virheellinen. Metsästä poistettu puumäärä nimittäin vähentää hiilivarastoa pitkäksi ajaksi.

Raportin laskelmissa ei otettu huomioon metsätuhoja, mikä tuo epävarmuutta laskelmiin. Ilmastonmuutoksen seurauksena tuhoriski – kirjanpainaja, juurikääpä, tuulituhot – kasvaa etenkin Etelä-Suomen metsissä. Myöskään hakkuiden vaikutusta metsäluonnon monimuotoisuuteen ei arvioitu.

Hakkuita lisäämällä hiilinielu ei kasva

Hakkuiden lisääminen ei välttämättä ole ristiriidassa ilmastopolitiikan kanssa. Suomen metsien hiilinielujen kehitykseen liittyy kuitenkin paljon epävarmuuksia, minkä vuoksi hakkuiden lisäämistä ja ajoittamista tulisi arvioida varovaisuusperiaatteen mukaisesti, raportissa todetaan.

Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen korostaa, ettei paneeli esitä hakkuurajoituksia.

”Raportti ei ehdota hakkuiden rajoittamista. Me haluamme, että Suomi tekee järkevää ilmastopolitiikkaa. Hakkuita kasvattamalla hiilinielu ei kasva”, Ollikainen arvioi.

Paineita hakkuiden kasvattamiseen voi kuitenkin olla. Siihen vaikuttaa muun muassa puun tuonnin päättyminen Venäjältä ja uusien investointien, esimerkiksi Kemin tehtaan, valmistuminen lähivuosina. Myös energiapuun kysyntä voi kasvaa.

 

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat