Ilmastopaneeli: Muutokseen sopeutumiseen on saatava lisää vauhtia

Sopeutumistoimia tarvitaan, sillä ilmasto muuttuu vääjäämättä.

Ilmastomuutokseen sopeutumista on vauhditettava Suomessa merkittävästi, Ilmastopaneelin tuoreessa raportissa vaaditaan. Näin voidaan saavuttaa asetetut tavoitteet sekä varmistaa sopeutumisen riittävä eteneminen. Sopeutuminen on tarpeen, sillä ilmastonmuutos etenee vääjäämättä lähivuosikymmeninä, Ilmastopaneeli korostaa.

Raportissa tarkastellaan jo tehtyä ilmastotyötä, lisäksi siihen on koottu tietoa ilmastomuutoksen ajallisista ja paikallisista vaikutuksista eri maakunnista.

”Sopeutumispolitiikan toimeenpano on edennyt hitaasti monissa maissa, eikä Suomi ole tässä poikkeus, vaikka toimiin on meillä ryhdytty verrattain varhain”, sanoo Suomen ilmastopaneelin jäsen, professori Sirkku Juhola.

Metsätuhoja voidaan vähentää sopivilla hoitotavoilla

Ilmastomuutokseen sopeutuminen tarkoittaa aktiivista toimintaa sekä nykyisten että tulevaisuuden sää- ja ilmastoriskien hallitsemiseksi sekä näistä seuraavien yhteiskunnallisten ja taloudellisten riskien minimoimista. Esimerkiksi metsätaloudessa ilmastonmuutoksesta aiheutuvien tuhojen riskejä voidaan vähentää oikeasuhtaisilla metsänhoidollisilla menetelmillä, kuten säätelemällä kasvavan puuston tiheyttä, puulajisuhteita sekä hakkuiden ajoitusta ja toteutustapaa.

Raportin mukaan vuoropuhelua sopeutumistarpeista eri toimijoiden, hallinnonalojen ja hallinnontasojen välillä tulisi Suomessa vahvistaa. Myös uusia keinoja kohti järjestelmällisempää sopeutumisen ohjausta tarvitaan. Lisäksi sopeutumissuunnitelmien toimeenpanoa olisi tehostettava panostamalla esimerkiksi sää- ja ilmastoriskien hallintaan kohdistuvaan rahoitukseen, sääntelyyn ja evaluointiin.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat