Hyönteistuhot rampauttaneet Brittiläisen Kolumbian sahausta

Euroopan sahateollisuus ottanut isomman jalansijan Yhdysvaltain markkinoilla.

Kanadan sahatavaratuotanto on supistunut viimeisen viiden vuoden 48 miljoonasta kuutiometristä 37 miljoonaan, metsäteollisuuden maailmanmarkkinoita analysoiva Wood Resources International (WRI) raportoi.

Brittiläisen Kolumbian sahaus on kehittynyt eri tahtiin verrattuna muuhun Kanadaan. Tämän vuosituhannen alusta aina vuoteen 2016 saakka Brittiläinen Kolumbia vastasi lähes puolesta koko maan sahausmäärästä. Kaarnakuoriaisepidemian johdosta korjuumäärät ja samalla sahausmäärät putosivat.

Kanadan itäisten provinssien sahateollisuus on jatkanut 25 miljoonan kuutiometrin vuosittaista sahausta, pääosin vahvoille Yhdysvaltojen markkinoille, mutta länsirannikon provinssissa tuotanto putosi 23 miljoonasta viime vuoden 13 miljoonaan kuutiometriin. Laskusuunta on jatkunut myös tänä vuonna.

Sahatavaran tarjonnan niukentuminen vahvistaa hintoja Yhdysvalloissa ja nostaa sahatavaran tuotantomääriä etenkin Brittiläisessä Kolumbiassa, WRI ennakoi. Sahatukkien saatavuudessa voi kuitenkin olla metsäpalokautena rajoitteita.

Yhdysvaltojen sahatavaran käytöstä 30 prosenttia on tuontia. Historiallisesti tuonnista yli 90 prosenttia on ollut Kanadasta, mutta viime vuosina osuus on supistunut Brittiläisen Kolumbian tuotannon supistumisen mukana. Samalla eurooppalaiset sahat ovat nostaneet osuuttaan noin 15 prosenttiin. Koska Kanadan mahdollisuudet lisätä sahatavaratuotantoa ovat rajalliset, voivat Euroopan sahat pysyä merkittävinä toimittajina Yhdysvaltojen markkinoille tällä vuosikymmenellä.

Kanada on Yhdysvaltojen jälkeen maailman toiseksi suurin havusahatavaran tuottaja. Kanadan sahauksen huippuvuodet olivat parikymmentä vuotta sitten, jolloin saavutettiin lähes 60 miljoonan kuutiometrin taso.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat