Hirsitaloteollisuuden toimihenkilöille työehtosopimus

Ensimmäiselle Pron kanssa solmitulle sopimukselle haetaan yleissitovuutta.

Puuteollisuusyrittäjät ja ammattiliitto Pro ovat neuvotelleet hirsitaloteollisuuden toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen. Sopimus koskee myös CL -valmistajia. Sopimuskausi alkaa 1. maaliskuutta.

Sopimuksen neuvottelutulos vaatii vielä hyväksynnän Pron hallintoelimissä. Sopimukselle haetaan yleissitovuutta, jolloin se koskisi kaikkia alan yrityksiä riippumatta siitä, kuuluvatko ne työnantajaliittoon.

Aiemmin alalla on solmittu valtakunnallisia työehtosopimuksia Metsäteollisuus ry:n kanssa. Metsäteollisuus ry ei kuitenkaan enää neuvottele työehtosopimuksista.

Puukauppa Puukauppa