Hiirihaukka häviämässä petolintujen taiston

Luomus: Jo ennestään uhanalainen hiirihaukka uhkaa jäädä häviölle metsäpetolintujen välisessä kilpailussa elintilasta ja ravinnosta.

Jo ennestään uhanalainen hiirihaukka uhkaa jäädä häviölle metsäpetolintujen välisessä kilpailussa elintilasta ja ravinnosta, osoittaa Luonnontieteellisen keskusmuseon Luomuksen tuore tutkimus.

Hiirihaukka välttää kanahaukkaa, joka kilpailee sen kanssa pesäpaikoista ja toisinaan myös saalistaa sitä. Samaten hiirihaukka karttaa samoista pesistä ja ravinnosta kilpailevia viiru- ja lapinpöllöjä.

Nämä kaikki neljä petolintulajia elävät varttuneissa metsissä, joiden suurempi osuus auttaisi kutakin lajia löytämään itselleen elintilaa. Vanhat metsän ovat kuitenkin päinvastoin vähenemässä.

Luomuksen tutkimuksessa tarkasteltiin lajienvälisten vuorovaikutusten merkitystä hiirihaukan esiintymiselle. Aineistona käytettiin petolintujen pesätietoja Pohjois-Karjalasta ja Luonnonvarakeskuksen keräämää myyrä- ja kanalintuaineistoa.

METSÄLEHTI

Kuva: Jani Suua