Helmi-ohjelma ylitti tavoitteen, yli 6 000 suohehtaaria suojeltiin

Lisäksi soita ennallistettiin 6 400 hehtaarilla.

Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteisessä Helmi-ohjelmassa suojeltiin viime vuonna soita runsaat 6 000 hehtaaria. Näin viime vuodelle asetettu 5 000 hehtaarin tavoite ylitettiin. Eniten vapaaehtoiseen suojeluun soita saatiin Pohjois-Pohjanmaalta, Etelä- ja Keski-Pohjanmaalta sekä Pohjois-Karjalasta.

Lisäksi ohjelmassa ennallistettiin soita noin 6 400 hehtaarilla. Metsähallituksen Luontopalvelut ennallisti suojelualueilla Helmi-rahoituksella noin 3 700 suohehtaaria ja Metsähallituksen liiketoiminta tulorahoituksellaan 2 700 hehtaarilla.

Hoitotoimia tehtiin myös noin 300 luontokohteessa suojelualueilla. Ohjelmassa oli muun muassa lehtojen ja jalopuukohteiden hoitoa sekä kulotusta.

”Helmi-ohjelmalla tartumme luontokadon tärkeimpään suoraan syyhyn: elinympäristöjen heikkenemiseen. Monissa elinympäristöissä suojelu ei yksin riitä, vaan tarvitaan alueiden kunnostamista ja hoitoa. Tämä työ on välttämätöntä uhanalaisten lajien ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi,” ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari sanoo.

Lisää aiheesta: Helmi-ohjelma pyrkii pysäyttämään lajikadon

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat