Hallitus vastustaa EU:n kestävän rahoituksen kriteerejä

Vasemmistoliitto ja Vihreät jättivät eriävän mielipiteen.

Hallitus torjuu EU:n kestävän rahoituksen taksonomia-asetuksen Euroopan komission esittämässä muodossa. EU-ministerivaliokunta päätti kannasta tänään.

Päätös ei ollut yksimielinen, vaan Vasemmistoliitto ja Vihreät jättivät eriävän mielipiteen. Sen sijaan SDP kääntyi Keskustan ja RKP:n kannalle.

Hallituksen mukaan metsien käsittelyä koskevat tekniset kriteerit ovat osin vaikeasti ymmärrettäviä ja tulkinnanvaraisia. Kriteerien täyttymisen todentaminen olisi vaikeaa, eikä niitä voi kaikilta osin pitää tarkoituksenmukaisina.

Tämän vuoksi metsätalous voisi rajautua taksonomian ulkopuolelle ja sen mahdollisuudet saada rahoitusta investoinneille heiketä.

Hallitus katsoo myös, että yksityiskohtaisen metsätalouden säätelyn tulee pysyä jäsenmaiden toimivallassa.

Kestävän rahoituksen taksonomian tavoitteena on kytkeä yhteen yritysten rahoitus ja EU:n ilmastotavoitteiden toimeenpano. Toisin sanoen mitä ilmastoystävällisempi investointikohde, sen helpommin siihen olisi saatavissa rahoitusta.

EU-jäsenmaat voivat enää vain hyväksyä tai hylätä kriteeristön. Asiasta päätettään 8. joulukuuta, ja tällä hetkellä taksonomia-asetuksen läpimeno näyttää todennäköiseltä, vaikka Suomen lisäksi muun muassa Ruotsi vastustaa sitä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat