Hallitus: Jousiaseella valkohäntäpeura- ja villisikajahtiin

Jousiaseella valkohäntäpeuraa ja villisikaa metsästävän olisi suorittava ampumakoe.

Hallitus esittää metsästyslakia muutettavaksi niin, että jatkossa voitaisiin sallia pienten hirvieläinten kuten valkohäntäpeuran sekä villisian metsästys jousiaseella. Samalla kuitenkin edellytettäisiin, että jousiaseella valkohäntäpeuraa ja villisikaa metsästävän olisi suorittava ampumakoe.

Hirven metsästys ei esityksen mukaan olisi jatkossa sallittua muusta lupa-alueesta irrallaan olevalla pienellä maa-alueella. Lisäksi tarkoitus olisi edellyttää metsästyksen johtajaa myös suurpetojen metsästyksessä.

Suurpetojen ravinnolla ja haaskalla houkuttelu olisi tarkoitus kieltää. Luonnosvaiheessa ehdotettua pienpetojen ravinnolla houkuttelun kieltoa ei lopulliseen lakiesitykseen jäänyt.

Ravinnon ja haaskan käyttö houkuttelutarkoituksessa olisi kuitenkin edelleen sallittu esimerkiksi suurpetojen kuvaamis- ja katselutarkoitukseen.

Lakiin esitetään myös saalisilmoitusvelvollisuutta, jonka mukaan valtioneuvoston asetuksella voitaisiin säätää jonkin riistalajin metsästyksessä edellytettävästä saalisilmoituksesta. Tätä olisi tarkoitus soveltaa esimerkiksi villisian metsästyksessä.

Lisäksi lakiesityksessä ehdotetaan, että maa- ja metsätalousministeriö voisi jatkossa rajoittaa metsästystä määräajaksi asettamalla metsästäjäkohtainen saaliskiintiö. Tämä parantaisi mahdollisuuksia varmistaa riistakantojen elinvoimaisuus ja metsästyksen kestävyys.

Harrastukset Harrastukset