Hakkuut laskussa viime vuonna – pudotusta kertyi 8 prosenttia

Suurimmat hakkuumäärät kertyivät Pohjois- ja Etelä-Savossa.

Hakkuumäärä laski viime vuonna. Metsissä korjattiin Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan puuta 69 miljoonaa kuutiota, mikä on 5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Edeltävän kymmenvuotisjakson keskimääräiset hakkuumäärät ylittyivät 3 prosentilla.

Teollisuuden käyttöön puuta hakattiin runsaat 58 miljoonaa kuutiota. Laskua edellisvuodesta kertyi 8 prosenttia. Suuri osa – runsaat 47 miljoonaa kuutiota – saatiin yksityismetsistä.

Tukkipuuta kertyi 25 miljoonaa kuutiota ja kuitupuuta vajaat 34 miljoonaa kuutiota. Tukkien korjuu väheni edellisvuodesta 4 prosenttia ja kuitupuun 11 prosenttia.

Puulajeista eniten teollisuuden käyttöön hakattiin mäntyä (27 miljoonaa kuutiota). Kuusta hakattiin 22 miljoonaa kuutiota. Kuusitukin hakkuut laskivat 4 prosenttia ja mäntytukin 3 prosenttia. Puutavaralajeista eniten väheni koivutukin ja -kuidun hakkuumäärä, 13 prosenttia.

Suurimmat hakkuumäärät kertyivät Pohjois-Savon (5,9 miljoonaa kuutiota), Etelä-Savon (5,8 miljoonaa kuutiota), Keski-Suomen (5,7 miljoonaa kuutiota) ja Pohjois-Pohjanmaan (5,5 miljoonaa kuutiota) maakuntien alueilta.

Pystypuusto lisääntyi 24 miljoonalla kuutiolla

Pientalojen polttopuuta tai lämpö- ja voimalaitoksien metsähakkeeksi hakattua runkopuuta oli runsaat 10 miljoonaa kuutiota. Sitä kertyi 12 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Lisäksi metsistä korjattiin poltettavaksi noin 2,4 miljoonaa kuutiometriä latvusmassaa, jota ei kuitenkaan lasketa mukaan hakkuukertymään.

Puuston poistuma jäi Luken mukaan viime vuonna 83,5 miljoonaan kuutioon. Poistuma sisältää hakatun runkopuun lisäksi myös metsään jäävän luontaisesti kuolleen ja hakkuutähteen runkopuun.

VMI:n perusteella uutta puuta kasvoi 108 miljoonaa kuutiota, joten metsiemme elävä pystypuusto suureni viime vuonna noin 24 miljoonalla kuutiometrillä.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa