Hakkuut kutistuivat, metsämaan nielu kasvoi

Metsämaan nettonielu kasvoi liki 28 miljoonaan hiilidioksidiekvivalenttitonniin vuonna 2020, Luonnonvarakeskus kertoo.

Lulucf-sektorin (eli maankäytön, maankäytön muutosten ja metsätalouden) nielu kasvoi vuonna 2020. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli runsas neljännes, ja koko sektorin nettonielu nousi 17,3 miljoonaan hiilidioksidiekvivalenttitonniin, Luonnonvarakeskuksesta kerrotaan.

Nielun vahvistuminen selittyy hakkuiden vähentymisellä. Metsämaan nettonielu nousi lähes 28 miljoonaan hiilidioksidiekvivalenttitonniin, kun vuonna 2019 se oli vajaat 22 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia.

Tuotantomäärien laskun seurauksena puutuotteiden nielu kuitenkin supistui 1,3 miljoonaan hiilidioksidiekvivalenttitonniin. Pudotusta oli runsaat 60 prosenttia.

Sektorin muut maankäyttöluokat (viljelymaa, ruohikkoalueet, kosteikot, rakennetut alueet) olivat päästölähteitä. Ne olivat pääosin edellisvuoden tasolla.

Kommentit (1)

  1. Panu

    Yli vuoden siis kesti laskea tämä. 2021 lukuja ja niiden tuomaa pöyristymistä odotellen.

Luonto Luonto

Kuvat