FSC-metsää lähes puolitoista miljoonaa hehtaaria

Suomen talousmetsistä noin 1,4 miljoonaa hehtaaria on saanut kansainvälisten ympäristöjärjestöjen tukeman FSC-sertifikaatin.

Suomen talousmetsistä noin 1,4 miljoonaa hehtaaria on saanut kansainvälisten ympäristöjärjestöjen tukeman FSC-sertifikaatin.

Metsäyhtiö UPM on merkittävin FSC:n käyttäjä Suomessa. Sen metsistä FSC-sertifioituja on 480 000 hehtaaria. Lisäksi UPM on FSC-sertifioinut noin 190 000 hehtaaria yksityismetsiä, joiden omistajat ovat tehneet yhtiön kanssa kumppanuussopimuksen.

UPM tarjoaa metsänomistajille viiden vuoden määräaikaista FSC-sertifiointia.

Pääosa Suomen metsistä, noin 17 miljoonaa hehtaaria, on sertifioitu yhteiseurooppalaisella, metsätoimijoiden perustamalla PEFC-sertifikaatilla.

Ruotsissa FSC-sertifioituja metsiä on yli 12 miljoonaa hehtaaria