Finsilvan tulosluvut supistuivat miljoonilla

Metsänomistusyhtiö edelleen hyvin kannattava ja hyvin velkainen.

Metsänomistusyhtiö Finsilvan viime vuoden liikevaihto laski 0,94 miljoonalla eurolla 25,8 miljoonaan.

Liiketulos putosi 3,3 miljoonalla 20,47 miljoonaan euroon, ja viimeisen rivin nettotulos 2,8 miljoonalla 13,5 miljoonaan euroon.

Yritys oli hyvin kannattava, sillä liiketulosprosentiksi tuli 79 ja nettotulosprosentiksi 52.

Finsilva toimii isolla velkavivulla, sillä omavaraisuusaste oli 29,3 eikä siinä tapahtunut merkittävää muutosta. Velkaa tilikauden lopussa oli 148 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Juha Hakkarainen toteaa, että tulos oli budjetoitua parempi.

”Budjetissa suunnitellut puukaupan volyymit saavutettiin. Hyvän raakapuun kysynnän siivittämänä puun keskihinnat nousivat ja budjetoitu liikevaihto ylitettiin selvästi.”

Liikevaihto ja tulos putosivat, koska hakkuumäärä jäi alhaisemmaksi ja liiketoiminnan muut tuotot eli kiinteistönjalostus jäivät edellisvuodesta. Myös metsänhoitotöiden määrä ja kulut nousivat selvästi.

Hakkaraisen mukaan Finsilva haluaa tulevaisuudessa olla tunnettu edelläkävijä ja mielipidevaikuttaja metsä- ja luontopääoman vastuullisessa ja monimuotoisessa hyödyntämisessä. Finsilvan metsillä on sekä PEFC- että FSC-sertifikaatti.

Finsilvalla on noin 135 000 hehtaarin metsänomistus, joka juontuu Serlachius-yhtiöön. Nykyiset omistajat ovat varainhoitoyhtiö Dasoksen metsärahastot ja työeläkevakuuttaja Ilmarisen metsärahasto.

Metsänomistus Metsänomistus

Keskustelut