Euroopan painoarvo kasvaa maailman sahatavarakaupassa

Yhdysvaltojen ja Aasian kasvava kysyntä muuttaa sahatavaran kauppavirtoja.

Sahatavaran kasvava kysyntä Yhdysvalloissa ja Aasiassa voi muuttaa kauppavirtoja seuraavan vuosikymmenen aikana, metsäteollisuuden maailmankauppaa analysoiva Wood Resources International (WRI) ennakoi. Molemmat alueet ovat pysyvästi riippuvaisia tuontipuusta.

Yhdysvallat on suurin sahatavaramarkkina. Tuonti on ollut yli 30 prosenttia kulutuksesta viimeisten kymmenen vuoden aikana. Kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan pitkällä aikavälillä.

Yhdysvaltojen tuonti Kanadasta on pudonnut viimeisen viiden vuoden. Brittiläisen Kolumbian hyönteistuhot rajoittavat Kanadan tarjontaa tulevina vuosina edelleen. Yhdysvalloista tulee sen vuoksi entistä riippuvaisempi Euroopan-tuonnista.

Aasia on nopeasti kasvava sahatavaramarkkina, erityisesti Kiinan vetämänä. Myös useiden muiden Aasian maiden kysyntä on kasvussa, mutta Japanin tuontimäärät ovat laskusuunnassa. WRI odottaa Kiinan sahatavaran kysynnän kasvavan yli viisi prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Vain muutamat maat maailmassa voivat merkittävästi kasvattaa sahatavaran vientiä, ja Euroopan painoarvo kasvaa. Eurooppa vastaa nykyisinkin jo lähes puolesta maailman sahatavaraviennistä. WRI:n mukaan tukkien tarjonta ja hinta määrittävät, että mitkä Euroopan maat pystyvät mahdollisuuden hyödyntämään.

Puukauppa Puukauppa