EU:n biodiversiteettistrategiassa haasteita – suojelutavoite arvioitiin ”varsin kunnianhimoiseksi”

Luken ja Syken selvityksen mukaan hakkuumäärä voisi olla runsaat 70 miljoonaa kuutiota, vaikka suojeluala kasvaisi 5 prosenttia.

Suomella on hyvät valmiudet saavuttaa ainakin osa EU:n biodiversiteettistrategian ennallistamistavoitteista, Suomen ympäristökeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen selvityksessä arvioidaan. Sen sijaan strategian suojelutavoitteiden osalta päämäärä todettiin varsin kunnianhimoiseksi.

Selvityksessä arvioitiin, miten noin 5 prosentin lisäsuojelu kokonaismaa-alasta vaikuttaisi metsien käyttöön, jos vuotuiset hakkuumäärät olisivat 72,4 miljoonaa kuutiometriä seuraavan 30 vuoden aikana (määrä vastaa vuosien 2015–2019 keskimääräistä hakkuukertymää). Selvityksen mukaan tällä hakkuukertymällä lisäsuojelu on mahdollista, mutta lisäsuojelun seurauksena uudistushakkuut talousmetsissä lisääntyisivät. Tällöin nuorten metsien kokonaispinta-ala kasvaisi.

Aiemmin tehtyjen laskemien mukaan hakkuumäärän nostaminen 80 miljoonaan kuutioon ei onnistuisi yhdessä luonnonhoidon ja suojelun voimakkaan lisäämisen kanssa.

Tavoitteena 30 prosentin suojelu

Biodiversiteettistrategiassa tavoitteena on suojella EU:n maa- ja merialasta 30 prosenttia. Tiukan suojelun pitäisi kattaa sekä maa- että merialasta vähintään 10 prosenttia. Tällä hetkellä EU:n maa-alasta on suojeltu 26 prosenttia ja merialasta 11 prosenttia, eli jäsenvaltioiden tulisi yhteisesti suojella vielä 4 prosenttia maa-alueista ja 19 prosenttia merialueista vuoteen 2030 mennessä.

Lisäksi strategiassa on 14 erilaista ennallistamistavoitetta. Nämä koskivat muun muassa suojelualueiden tehokasta hoitoa, pölyttäjien vähenemisen pysäyttämistä ja torjunta-aineiden käytön vähentämistä. Lisäksi tavoitteena on 3 miljardin uuden puun istuttaminen ”täysin ekologisten periaatteiden mukaisesti” EU-alueelle. Puiden istutuksen ekologisia periaatteita ei EU:ssa ole vielä määritelty.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat