Etla: Paperiteollisuuden vientimäärä laskee vielä ensi vuonnakin

Toimialan vienti kääntyy plussalle vasta vuonna 2023, puutuotteiden vienti kääntyy nousuun jo tänä vuonna.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla on päivittänyt paperiteollisuuden suhdannenäkymät lähivuosille. Juuri julkaistun Suomen metsäteollisuuden näkymiä vuoteen 2025 -tutkimuksen mukaan koko paperiteollisuuden – mukaan laskettu kartonki ja massat – viennin määrä supistuu tänä vuonna 2,9 prosenttia ja ensi vuonna vielä 0,6 prosenttia.

Pelkän paperin osalta lasku jatkuu myös vuosina 2023–2025, joskin loivemmin. Mutta kartongin ja massojen nousu kääntää koko toimialan vientimäärän 1,5 prosentin nousuun vuonna 2023.

Kartongin vienti meni viime vuonna hieman miinukselle, mutta lähivuosiksi Etla ennakoi tasaista noin kolmen prosentin kasvua. Massojen viennin ennakoidaan myös kasvavan lähivuosina 2–5 prosenttia vuodessa.

”Vientiennusteemme perustuu kansainvälisen kysynnän kehitysnäkymiin ja tiedossa oleviin tuotantokapasiteetin muutoksiin Suomessa”, Etlan ennusteryhmän tutkija Birgitta Berg-Andersson kertoo.

Vielä maaliskuussa tutkimuslaitos arvioi suhdanne-ennusteessaan toimialan viennin määrän kääntyvän tänä vuonna 3,9 prosentin kasvuun. Arvion muutoksen vaikutti muun muassa Stora Enson ilmoitus kysynnän oletettua heikommasta kasvusta sekä Veitsiluodon tehtaan sulkemisesta.

Viime vuonna paperiteollisuuden vienti kutistui 12 prosenttia. Laskuun vaikuttivat myös työtaistelut, ilman niitä pudotusta olisi Etlan arvion mukaan tullut 8 prosenttia.

Pandemia nopeutti muutosta

Graafisten paperien toimitukset vähenivät Euroopassa viime vuonna liki viidenneksellä, samoin sanomalehtipaperin. Paperin kysynnän heikentyminen supisti myös sellun kysyntää.

”Pandemia todennäköisesti nopeutti paperiteollisuuden rakennemuutosta ja kuluttajien siirtymää kohti digiä. Suomalaisilta graafisen paperin suurasiakkailta saamamme arviot viittaavat pitkän aikavälin kysyntälaskun asteittaiseen hidastumiseen. Lasku siis jatkuisi, mutta loivenisi”, arvioi tutkimuspäällikkö Martti Kulvik Etlasta.

Sahatavaran vienti kasvaa

Myös puutuoteteollisuuden tulevaisuuden näkymiä hallitsee vähittäinen palautuminen pandemian aiheuttamasta sokista, Etla arvioi. Puutuoteteollisuuden viennille ennakoidaan lähivuosiksi keskimäärin kolmen prosentin kasvuvauhtia. Viime vuonna vienti laski vajaat viisi prosenttia, tänä vuonna nousua kertynee liki kuusi prosenttia. Sen jälkeen kasvuvauhti tasaantuu muutamaan prosenttiin.

Vientihintojen Etla ennakoi nousevan keskimäärin 1,9 prosenttia vuodessa vuosina 2021–2025.

Nyt julkaistu raportti on osa kolmivuotista Future Forest 2040 -hanketta, jonka Etla toteuttaa yhdessä Euroopan metsäinstituutin kanssa. Hanketta rahoittaa Metsämiesten Säätiö.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Puukauppa Puukauppa

Kuvat