Ensi vuodelle 20 sudenkaatolupaa, tavoitteena säädellä kannan kasvua

Metsästyksen avulla varmistetaan, että ihmiset voivat tuntea olonsa turvallisiksi kaikkialla Suomessa, ministeri toteaa.

Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut asetuksen, joka sallii suden kannanhoidollisen metsästyksen vuoden 2022 alusta lähtien. Metsästyskiintiö on 20 sutta poronhoitoalueen ulkopuolella.

Metsästys on osa susikannan hoitosuunnitelmaa.

”Metsästyksen avulla varmistetaan, että ihmiset voivat tuntea olonsa turvallisiksi kaikkialla Suomessa, myös susialueilla. Tavoitteena on säädellä susikannan kasvua, ehkäistä vahinkoja ja edistää suden hyväksyttävyyttä”, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Poikkeusluvat kannanhoidollisen metsästykseen myöntää Suomen riistakeskus. Metsästys voidaan kohdentaa enintään neljään laumaan tai reviirin merkanneeseen pariin. Kiintiö ei koske poliisin määräyksellä lopetettuja susia eikä Riistakeskuksen myöntämiä vahinko- ja turvallisuusperusteisia poikkeuslupia.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan susikanta oli viime keväänä suurimmillaan Suomessa sataan vuoteen. Luken ennustemallin mukaan Suomessa on tällä hetkellä 36–51 susilaumaa.

Susi on EU:n luontodirektiivin mukaan Suomessa poronhoitoalueen ulkopuolella tiukasti suojeltu laji. Suojelusta voidaan poiketa, jos metsästykselle asetetaan selkeä tavoite ja osoitetaan, ettei muuta tyydyttävää ratkaisua ole.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Luonto Luonto

Kuvat