Budjettiesitys tuo lisää kemeraa, mutta leikkaa hirvikorvauksista ja luonnonhoidosta

Myös joutomaiden metsityksen rahoitusta lisätään.

Valtiovarainministeriön ensi vuoden budjettiesitys kutistaa maa- ja metsätalousministeriön rahoitusta. Koko ministeriön rahoitusta esitetään leikattavan noin 50 miljoonalla eurolla tämän vuoden talousarvioon verrattuna, luonnonvara-alalle vähennystä tulisi liki 7 miljoonaa euroa.

Pääosin määrärahojen aleneminen johtuu luonnonhaittakorvauksiin varatun EU-rahoitusosuuden pienenemisestä, maa- ja metsätalousministeriöstä kerrotaan. Maa- ja elintarviketalouden osuus hallinnonalan määrärahoista on noin kaksi kolmannesta.

Kemeraan on kuitenkin esitetty korostusta. Budjettiesityksessä kemerarahaa olisi luvassa ensi vuodeksi runsaat 57 miljoonaa euroa, mikä on pari miljoonaa enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Se on noin 7 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2020 tilinpäätöksessä.

Myös joutoalueiden metsitykseen olisi tulossa lisärahoitusta. Budjettiesityksen mukaan käytettävissä olisi runsaat 6 miljoonaa euroa, kun tämän vuoden budjetissa oli varattu vain 1,4 miljoonaa.

Metsitystuella tavoitellaan metsäpinta-alan ja hiilinielujen vahvistamista. Tukijärjestelmä tuli voimaan tämän vuoden alusta, maanomistajat ovat hakeneet tukea huomattavasti ennakoitua vilkkaammin

Sen sijaan metsäluonnon hoidon edistämisen rahoitus pienenee. Tarjolla on 7,5 miljoonaa euroa, mikä on 500 000 euroa vähemmän kuin kuluvan budjetissa. Myös hirvivahinkojen korvaustukea leikataan noin 800 000 eurolla vajaaseen 5 miljoonaan euroon.

Metsäkeskuksen rahoitusta leikataan 1,5 miljonalla eurolla. Rahoitusta olisi luvassa runsaat 40 miljoonaa. Luonnonvara- ja biotalouden edistämisen tuki jää 22 miljoonaan euroon, mikä on noin 10 miljoonaa euroa vähemmän kuin kuluvan vuoden budjetissa.

Valtiovarainministeri käy ministeriökohtaiset neuvottelut talousarvioehdotuksesta elokuun lopulla. Hallitus käsittelee talousarvioesitystä budjettiriihessään 7.–8. syyskuuta.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus