Budjettiesityksen metsärahoissa ei suuria muutoksia

Kemeraan on luvassa ensi vuonna 56 miljoonaa euroa, mikä on miljoonan enemmän kuin vuoden 2016 varsinaisessa talousarviossa.

Ensi vuoden budjettiesitys lupaa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle määrärahoja runsaat 2,5 miljardia euroa. Määrärahat pienenevät nettomääräisesti noin 12 miljoonaa euroa viime vuoden talousarvioon verrattuna.

Luonnonvaratalouden määrärahat, joista myös metsätalouden rahat tulevat, kasvavat kuitenkin miljoonalla eurolla. Lisäys johtuu Biotalous ja puhtaat ratkaisut –kärkihankkeen rahoituksen kasvusta.

Metsärahoihin ei ole luvassa suuria muutoksia. Kemeraan esitetään runsasta 56 miljoonaa euroa, mikä on miljoonan enemmän kuin vuoden 2016 varsinaisessa talousarviossa. Luonnonhoidon rahoitus pysyy ennallaan, reilussa kolmessa miljoonassa eurossa. Metsäkeskuksen valtionapu pysyy niin ikään edellisvuoden tasolla, reilussa 40 miljoonassa eurossa.

Tutkimuksen rahoitus sen sijaan vähenee. Luonnonvarakeskuksen määrärahat laskevat vajaalla seitsemällä miljoonalla eurolla 70 miljoonaan euroon.

Suojelurahoihin ei tullut luontojärjestöjen ja teollisuuden toivomaa korotusta. Luonnonsuojelualueiden hankintaan on ympäristöministeriön hallinnonalalla varattu 18 miljoonaa euroa, saman verran kuin tälle vuodelle, mutta 30 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2015 budjetissa.

Valtiovarainministeriö julkaisi ensi vuoden budjettiesityksen tänään.

METSÄLEHTI