Biokemikaaleista apua syöpätutkimukseen?

Metsäyhtiö UPM ja Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM aloittivat tutkimusyhteistyön.

Metsäyhtiö UPM:n kehittämä uusi selluloosapohjainen hydrogeeli saattaa soveltua syöpätutkimukseen. UPM Biokemikaalit ja Helsingin yliopiston Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM aloittivat tutkimusyhteistyön selvittääkseen hydrogeelin käyttömahdollisuuksia.

Tutkimuksessa kasvatetaan syöpäsoluja kolmiulotteisella kasvatusalustalla hydrogeelin avulla. Samalla tutkitaan, miten kyseiset syöpäsolut reagoivat eri lääkkeisiin.

Tarkoituksena on löytää sellaisia syöpäsolujen ominaisuuksia, jotka auttavat ennustamaan tehokkaimmat lääkeaineet kullekin syöpätyypille.

”Nyt testattava hydrogeeli on yksi esimerkki biotalousinnovaatioistamme, joiden avulla luomme uusiutuvan biomassan käyttöön perustuvia uusia liiketoimintamahdollisuuksia”, sanoo UPM Biokemikaaleissa GrowDexista vastaava Pia Nilsson lehdistötiedotteessa.

METSÄLEHTI