Arvokkaille luontokohteille voi jättää vahingoittuneita puita tuholaissa määriteltyä enemmän

Puista on kuitenkin ilmoitettava Metsäkeskukselle.

Maanomistaja voi jättää vahingoittuneita puita metsätuholain sallimaa määrää enemmän arvokkaille luontoalueille, Suomen metsäkeskuksesta kerrotaan. Tällaisia alueita ovat metsälain kymppipykälän erityisen tärkeät elinympäristöt ja Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet.

Jos tällaisille alueille jätetään vahingoittuneita puita metsätuholain sallimaa määrää enemmän, on asiasta ilmoitettava Metsäkeskukselle. Ilmoituksessa tulee mainita muun muassa kiinteistötunnus, kiinteistön sijaintikunta, arvio jätettävien puiden määrästä sekä niiden sijainti kiinteistölle, puiden vahingoittumisen ajankohta ja yhteystiedot.

Metsätuholain mukaan vahingoittuneita, tyviläpimitaltaan yli 10-senttisiä kuusipuita saa jättää hehtaarille korkeintaan 10 kuutiota. Männyllä raja on 20 kuutiota.

Metsäkeskus seuraa elinympäristöjä ja alueita, joille vahingoittuneita puita jätetään. Seurannassa ovat lahopuumäärät sekä alueelta mahdollisesti leviävät metsätuhot.

Lauantain Manu-myrsky aiheutti Energiateollisuuden mukaan enimmillään noin 80 000 sähkökatkoa lähinnä eteläisessä Suomessa, joten puuta on metsissä taas mennyt nurin. Tarkempia tietoja vahingoista ei vielä ole.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänomistus Metsänomistus