Arvio metsätalouden siementarpeista päivitetään, tähtäin vuodessa 2060

Uusi siemenviljelysten perustamisohjelma pitäisi saada lausunnoille jo ensi vuoden alussa.

Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt uuden, vuoteen 2060 ulottuvan viljelysten perustamisohjelman siemenhuollon turvaamiseksi. Ohjelmaa valmistelemaan asetettiin helmikuussa työryhmä.

Edellinen ohjelma on vuodelta 2004. Kuluvan vuosikymmenen aikana perustetaan viimeiset sen mukaiset siemenviljelykset.

”Haluamme, että siinä vaiheessa, kun nykyisten siemenviljelysten tuotanto alkaa hiipua, on uusien viljelysten tuotanto jo alkamassa. Meillä ei ole varaa odotella”, sanoo neuvotteleva virkamies Sanna Paanukoski ministeriöstä.

Työryhmän työ päättyy vuoden lopulla. Uusi ohjelma on tarkoitus lähettää lausunnoille heti ensi vuoden alussa. Paanukosken lisäksi ryhmässä on tutkijoita Luonnonvarakeskuksesta ja myös Ruokaviraston edustaja.

Työryhmän tehtävänä on muun muassa päivittää arvio Suomen metsätalouden siementarpeesta vuoteen 2060 saakka sekä tarkentaa männyn, kuusen ja koivun siemenviljelysten perustamisohjelmia niin, että metsätalouden siemenhuolto tulee turvattua. Lisäksi ryhmän tulee esittää, mitä muiden puulajien siemenviljelyksiä tulisi perustaa, ja päivittää arvio siemenhuollon turvaamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Kommentit

Ei vielä kommentteja.

Metsänhoito Metsänhoito

Kuvat