Skogsexpert

VI SÖKER ETT PROFFS INOM SKOGSBRANSCHEN TILL VÅRT GÄNG

Vi söker en Skogsexpert med ansvar för virkesinköp och försäljning av skogstjänster till Malax anskaffningsområde i Vasa distrikt.

För att lyckas krävs för arbetsuppgiften lämplig utbildning, god social förmåga, förmåga till självständigt och resultatinriktat arbete samt goda kunskaper i svenska. Vi värdesätter kunnande inom branschen och aktivt marknadsförings- och servicetänkande. Tidigare erfarenheter av motsvarande arbetsuppgifter ses som fördel.

Tilläggsuppgifter ger distriktschef Thomas Sundqvist, tel 040-350 7208.

Ansök senast 21.3.2017 på vår hemsida www.metsagroup.com.

Työnantajan kuvaus

Metsä Group har en ledande position inom hållbar bioekonomi och använder förnybart trä från hållbart skötta nordiska skogar. Vi fokuserar på virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa, kartong av färsk skogsfiber samt mjuk- och matlagningspapper. 2016 uppgick Metsä Groups omsättning till 4,7 miljarder euro och företaget sysselsätter cirka 9 300 personer. Koncernen är verksam i drygt 30 länder. Metsäliitto Osuuskunta är moderbolaget för Metsä Group och ägs av cirka 104 000 finska skogsägare.

Metsä Forest är marknadsledaren inom virkesanskaffning och skogsenergi i Finland. Företaget ansvarar för Metsä Groups virkesanskaffning och erbjuder ägarmedlemmarna i koncernens moderbolag, Metsäliitto Osuuskunta, omfattande tjänster inom virkesanskaffning och skogsvård. Till Metsäliitto Osuuskunta hör cirka 104 000 skogsägare och sammanlagt äger dessa skogsarealer som utgör ungefär hälften av de privatägda skogarna i Finland. Metsä Forests omsättning 2016 uppgick till 1,5 miljarder euro och antalet anställda är cirka 900.