Skogsexpert, Korsholm-Malax / Metsäasiantuntija, Mustasaari-Maalahti

Vi söker en

EXPERT INOM SKOGSBRANSCHEN

till Vasa distrikt

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av cirka 100 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.

Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. Vi tillhandahåller också stora volymer av energiskog, bark och spån för vidareförädling.

2020 uppgick vår totala försäljning till 1,8 miljarder euro och vi har cirka 840 medarbetare.
www.metsaforest.com

Din roll i framtidens Metsä

Vi söker en Skogsexpert att ansvara för virkeshandel och försäljning av skogstjänster i Korsholm-Malax-området med kontorsplats i Vasa till Vasa distrikt.

Bästa förutsättningar för att lyckas med uppgiften

Av den sökande förutsätter vi lämplig utbildning, god samarbetsförmåga och förmåga att göra ett självständigt och resultatinriktat arbete. Vi värdesätter goda skogliga kunskaper och aktivt marknadsförings- och servicetänkande. Tidigare erfarenheter av motsvarande uppgifter ses som en fördel.

Varför Metsä?

Vi har blicken riktad högt och fötterna stadigt på marken i våra finska skogar. Vi vet, att använda världens bästa förnyelsebara råvara, det nordiska virket, uthålligt och smart är bra för vår jord. Metsä Groups skogsexperter samarbetar med tusentals skogsägare varje dag. I det kundorienterade arbetet och snabba tempot behövs ett socialt spelöga och kunnande att bygga förtroendeingivande personrelationer. Skötseln av skogsegendomar behöver nya experter. Är du en av dem?

Hur är det att göra karriär i Metsä? Ring för mera info

Tilläggsuppgifter ger distriktschef Thomas Sundqvist, tel. 040 350 7208.

Vad händer härnäst?

Sök tjänsten via länken. Ansökan är öppen till 9.5.2021. Lycka till med ansökan!

https://www.metsagroup.com/fi/ura-metsassa/avoimet-tyopaikat/Pages/default.aspx

Metsä Group visar vägen när det gäller framsteg inom bioekonomin. Vi investerar i tillväxt, utveckling av bioprodukter och en fossilfri framtid. Råvaran i våra produkter är förnyelsebart virke från hållbart skötta nordiska skogar. Vi fokuserar på tillväxtfaktorerna i skogsindustrin: virkesanskaffning och skogstjänster, träprodukter, massa, kartong av färskfiber samt mjukpapper och pergaminpapper.

Metsä Groups årliga omsättning uppgick till cirka 5,5 miljarder euro, och vi har omkring 9 200 medarbetare i 30 länder. Vår internationella koncern har sina rötter i de finska skogarna: vårt moderbolag är Metsäliitto Cooperative som ägs av 100 000 skogsägare.

Följ Metsä Group:

Haemme joukkoomme

METSÄALAN AMMATTILAISTA

Vaasan hankintapiirille

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut vastaa Metsä Groupin emoyrityksen, Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille tarjottavista palveluista ja niiden kehittämisestä. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 100 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä noin puolet Suomen yksityismetsistä. Tarjoamme omistajajäsenillemme kaikki tarvittavat metsänhoidon palvelut kestävän metsätalouden harjoittamiseen ja metsäomaisuuden arvon kasvattamiseen.

Hankimme kaiken Metsä Groupin käyttämän puun Itämeren alueen kestävästi hoidetuista metsistä, valtaosan omistajajäseniltämme Suomesta. Toimitamme myös merkittävän määrän energiapuuta, kuorta ja purua jatkojalostukseen.

Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 840 henkilöä. www.metsaforest.com

Sinun roolisi tulevaisuuden Metsässä

Haemme metsäasiantuntijaa vastaamaan puukaupan ja metsäpalveluiden myynnistä Vaasan hankintapiirillä, toimialueena Mustasaari-Maalahti, toimistopaikkana Vaasan palvelutoimisto.

Parhaat edellytykset tehtävässä onnistumiseen
Edellytämme hakijoilta tehtävään soveltuvaa koulutusta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen ja tulokselliseen työhön. Arvostamme vankkaa alan osaamista ja aktiivista markkinointi- ja palveluhenkisyyttä. Aiempi kokemus vastaavista tehtävistä katsotaan eduksi.

Miksi Metsä?
Metsä Groupin ammattilaiset tekevät yhteistyötä tuhansien metsänomistajien kanssa päivittäin. Asiakaslähtöisessä ja nopeatempoisessa työssä tarvitaan sosiaalista pelisilmää ja taitoa rakentaa luottamuksellisia henkilösuhteita. Metsäomaisuudenhoito tarvitsee uudenlaisia osaajia. Oletko sinä yksi heistä?

Katso video ja tutustu arvoketjumme alkupäähän: Puunhankinnan ja metsäpalveluiden vastuullista osaamista.

Millaista on tehdä uraa uudistuvassa Metsässä? Soita ja kysy lisää.
Lisätietoja tehtävästä antaa piiripäällikkö Thomas Sundqvist, puh. 040 350 7208.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?
Hae paikkaa oheisesta linkistä viimeistään 9.5.2021. Menestystä hakuun!
https://www.metsagroup.com/fi/ura-metsassa/avoimet-tyopaikat/Pages/default.aspx

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä.  Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa

Seuraa Metsä Groupia: