Rahoitus- ja tarkastuspäällikkö

Haemme Suomen metsäkeskukseen
RAHOITUS- JA TARKASTUSPÄÄLLIKKÖÄ
metsätieto- ja tarkastuspalveluihin

Rahoitus- ja tarkastuspäällikkö

 • vastaa metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpanosta ja tukipäätöksistä palvelualueella (kaakkoinen ja eteläinen)
 • käyttää tehtävänsä mukaisesti ratkaisuvaltaa julkisen vallan käyttöä koskevissa asioissa
 • vastaa palvelualueella metsätieto- ja tarkastuspalveluiden resurssien käytöstä yhdessä metsätietopäällikön kanssa
 • vastaa rahoitus- ja tarkastustehtäviin liittyvästä asiakastyöstä
 • toimii palvelualueella työskentelevien henkilöiden henkilöstöhallinnollisena esimiehenä ja vastaa heidän osaamisen kehittämisestä
 • osallistuu rahoitus- ja tarkastuspalveluiden toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen

 

Kelpoisuusvaatimus

 • tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys metsätalouteen ja sitä koskevaan lainsäädäntöön sekä julkishallinnon tuntemus

 

Tehtävässä menestyminen edellyttää

 •  kielitaitolain vaatimaa ja riittävää työtehtävien edellyttämää kielitaitoa
 •  metsätalouden sidosryhmien ja toimijakentän laaja-alaista tuntemusta
 • yhteistyötaitoja

 

Lisäksi arvostamme

 •  hyvää hallinnollista osaamista ja esimieskokemusta
 • näkemystä digitaalisen hallinnon kehittämisestä
 • hyvää ruotsin kielen taitoa

Työsuhde on toistaiseksi voimassaoleva ja tehtävä tulee ottaa vastaan 1.1.2018. Tehtävän palkkaus määräytyy Metsäkeskuksen tes:n palkkaryhmä 12 mukaan.

Tehtävän sijoituspaikka on ensisijaisesti Lahti.

Jätä hakemuksesi osoitteessa
http://www.metsakeskus.fi/avoimet-tyopaikat viimeistään 3.11.2017

Työnantajan kuvaus

Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen.

Lisätietoja antaa

Metsäjohtaja Anna Rakemaa
puh. 029 432 5402