Rahoituksen ja tarkastuksen asiantuntija Rovaniemelle

Haemme Metsäkeskukseen

Rahoituksen ja tarkastuksen asiantuntijaa Rovaniemelle

Tehtävät

 • kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain mukaisten tukipäätösten valmistelu ja esittely
 • yhteismetsälain ja riistavahinkolain mukaisten asioiden valmistelu ja esittely
 • muiden metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpanoon liittyvien päätösten valmistelu ja esittely
 • työtehtäviin liittyvien lausuntojen valmistelu ja esittely
 • rahoitus- ja tarkastustehtäviin liittyvä asiakastyö, metsänomistajat ja alan toimijat
 • sisäinen ja ulkoinen koulutus metsiä koskevan lainsäädännön osalta
 • osallistuminen prosessin kehittämiseen
 • metsäneuvojien tukeminen tarkastustoiminnassa

 

Odotamme hakijalta

 • tehtävään soveltuvaa koulutusta
 • perehtyneisyyttä metsätalouteen ja sitä koskevaan lainsäädäntöön
 • hyvää hallinnollista osaamista
 • selkeää kirjallista ja suullista ilmaisua
 • palveluhenkisyyttä ja hyviä vuorovaikutustaitoja
 • kykyä sekä itsenäiseen työskentelyyn että yhdessä tekemiseen
 • halukkuutta ja kykyä toiminnan kehittämiseen
 • paikkatietojärjestelmien tuntemusta
 • kielitaitolain vaatimaa ja riittävää työtehtävien edellyttämää kielitaitoa

 

Lisäksi arvostamme

 • oikeudellista osaamista
 • kouluttajakokemusta

Tehtävä tulee ottaa vastaan 24.2.2020 tai sopimuksen mukaan. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Tehtävän palkkaus määräytyy Metsäkeskuksen työehtosopimuksen palkkaryhmän 10 mukaan, jonka peruspalkka on 3 535 euroa, lisäksi voidaan maksaa henkilökohtaista palkanosaa. Tehtävän sijoituspaikka on Rovaniemi.

Jätä sähköinen hakemuksesi viimeistään 6.2.2020 osoitteessa https://www.metsakeskus.fi/avoimet-tyopaikat

Työnantajan kuvaus

Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen

Lisätietoja antaa

Jussi Pirkonen
029 432 5346