OPERATIV EXPERT, SKOGSVÅRD, VASA ANSKAFFNINGSDISTRIKT / OPERAATIOASIANTUNTIJA, METSÄNHOITO, VAASAN HANKINTAPIIRI

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster ansvarar för de tjänster som erbjuds skogsägarna samt utvecklingen av dessa tjänster. Vi anskaffar allt virke som Metsä Group använder. Våra skogsproffs är verksamma i hela landet och de tar hand om det som är allra viktigast för oss: våra ägarmedlemmar och deras skog. Vi vill vara en föregångare inom hållbart skogsbruk.

Metsä Groups arbetsgemenskap är en tät och sammansvetsad grupp entusiastiska proffs, vilka har en nyckelroll i arbetet med att hindra klimatförändringen.

Vi söker en

OPERATIV EXPERT, SKOGSVÅRD  

till Vasa anskaffningsdistrikt

Din roll i framtidens Metsä

Som operativ expert inom skogsvård ansvarar du för skogsvårdens förverkligande inom Vasa anskaffningsdistrikt. Din placering är Vörå kontor där du jobbar som en del av ett kunnigt team. Du är en viktig del av Vasa distrikts över 20 personers arbetsgemenskap.

Som operativ expert styr du våra avtalsentreprenörer som utför skogsvårdsarbeten, du övervakar deras arbetskvalité och kostnader samt ansvarar för arbetssäkerheten. Du säkerställer att naturens mångfald beaktas i alla skogsvårdsarbeten. Ditt arbete är väldigt självständigt och strukturerat, men det kräver även förmåga att reagera på förändringar så som växlande naturomständigheter. I denna roll får du samarbeta med skogsägare och skogsfackmän med varierande arbetsuppgifter. Körkort är en nödvändighet i skötseln av arbetsuppgifterna.

De bästa förutsättningarna för att lyckas i uppgiften

Vi förväntar oss att du har lämplig skoglig utbildning, social kompetens, samt förmåga att arbeta självständigt och resultatinriktat. Vi uppskattar gediget branschkunnande och tidigare erfarenhet av motsvarande uppgifter räknas till din fördel. I ditt arbete behöver du goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Varför Metsä? 

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster är en hurtig och produktiv arbetsgemenskap som består av hundratals skogsproffs, vilken förverkligar idéer. Vi tar väl hand om vår personals välmående och belönar för ett välgjort arbete. Vi erbjuder de fördelar som en stor organisation har att ge och goda möjligheter till uppgiftsrotation. Våra skogsproffs har tillgång till utomordentligt goda ICT-verktyg.

Metsä Group är ett företag som ägs av skogsägare, som investerar i Finland och vilket varje dag arbetar med att förhindra klimatförändringen. Ansvarsfull verksamhet och hållbar tillväxt i skogen tryggar vår framtid. Vi tar hand om personalens välbefinnande och belönar för ett gott arbete.

Lär mera om våra yrkesmänniskors karriärer på vår webbplats.

Hurudant är det att göra karriär i Metsä som förnyas kontinuerligt? Ring och fråga mera.

Tilläggsuppgifter om arbetsuppgiften ges av operativ chef Tobias Käld, tfn 050 379 9408 eller e-post tobias.kald@metsagroup.com.

Vilket är följande steg?

Ansök om den lediga befattningen från vidstående länk senast 16.12.2021. Bifoga din meritförteckning. Lycka till med ansökan!
https://www.metsagroup.com/fi/ura-metsassa/avoimet-tyopaikat/Pages/default.aspx

 

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut vastaa metsänomistajille tarjottavista palveluista ja niiden kehittämisestä. Hankimme kaiken Metsä Groupin käyttämän puun. Metsäammattilaistemme osaava joukko toimii koko maassa ja he pitävät huolta meille kaikkein tärkeimmästä: omistajajäsenistämme ja heidän metsistään. Haluamme olla kestävän metsätalouden edelläkävijä.

Metsä Groupin työyhteisö on tiivis ja yhteen hitsautunut joukko innostuneita ammattilaisia, joilla on avainrooli ilmastonmuutosta torjuvassa työssä.

Nyt haemme

OPERAATIOASIANTUNTIJA, METSÄNHOITO

Vaasan hankintapiirille

Sinun roolisi tulevaisuuden Metsässä

Metsänhoidon operaatioasiantuntijana vastaat metsänhoidon toteutuksesta Vaasan hankintapiirillä. Toimipaikkasi on Vöyrin paikallistoimisto, jossa tekee töitä osaava tiimi. Olet tärkeä osa Vaasan piirin yli 20 hengen työyhteisöä.

Operaatioasiantuntijana ohjaat metsänhoitotöitä tekeviä sopimusyrittäjiämme, valvot heidän työnsä laatua, kustannuksia ja huolehdit työturvallisuudesta. Varmistat, että luonnon monimuotoisuus huomioidaan kaikissa metsänhoidon töissä. Työsi on hyvin itsenäistä ja suunnitelmallista, mutta se vaatii myös kykyä reagoida muutoksiin, kuten vaihtuviin luonnonolosuhteisiin. Tässä roolissa pääset tekemään yhteistyötä metsänomistajien ja monen eri tehtävässä toimivan metsäammattilaisen kanssa. Ajokortti on tehtävän hoitamisessa välttämätön.

Parhaat edellytykset tehtävässä onnistumiseen

Odotamme sinulta tehtävään soveltuvaa metsäalan koulutusta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä itsenäiseen ja tulokselliseen työhön. Arvostamme vankkaa alan osaamista ja aiempi kokemuksesi vastaavista tehtävistä on sinulle eduksi. Tarvitset työssäsi hyvää suullista ja kirjallista ruotsin kielen taitoa.

Miksi Metsä? 

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut on satojen metsäammattilaisten reipas ja aikaansaava työyhteisö, jossa ideat viedään käytäntöön. Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista ja palkitsemme hyvin tehdystä työstä. Tarjoamme ison organisaation edut ja hyvät mahdollisuuden tehtäväkiertoon. Metsäammattilaisillamme on käytössään erinomaiset ICT-työkalut.

Metsä Group on metsäomistajien omistama yritys, joka investoi Suomeen ja tekee joka päivä työtä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Vastuullinen toiminta ja metsien kestävä kasvu on tulevaisuuden turva.

Millaista on tehdä uraa uudistuvassa Metsässä? Soita ja kysy lisää.

Lisätietoja tehtävästä antaa operaatiopäällikkö Tobias Käld, puh. 050 379 9408 tai sähköpostilla tobias.kald@metsagroup.com.

Mitä tapahtuu seuraavaksi?

Hae paikkaa oheisesta linkistä viimeistään 16.12.2021. Liitä mukaan ansioluettelosi. Menestystä hakuun!
https://www.metsagroup.com/fi/ura-metsassa/avoimet-tyopaikat/Pages/default.aspx