Operaattori

Operaattori

Stora Enso Metsä toimittaa Stora Enson suomalaisille sellu-, kartonki- ja paperitehtaille sekä sahoille puuraaka-ainetta. Tavoitteena on taata sujuvat ja vastuulliset puutoimitukset tehtaille. Lisäksi Stora Enso Metsä hankkii metsistä bioenergiaa ja tarjoaa metsänomistajille erilaisia metsänhoito- ja metsäomaisuuden hallinnan palveluja. Stora Enson Suomen asiakastehtaiden vuotuinen puunkäyttö on 23 milj. m3. Stora Enso Metsän palveluksessa on 560 henkilöä ja 110 korjuu-, kuljetus- ja metsäpalveluyrittäjää alihankkijoina.

Haemme nyt Stora Enso Metsään Pohjois-Suomen hankinta-alueen Kainuun tiimiin operaattoria toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Tehtäväkuvaus

Tehtäviisi operaattorina kuuluvat:

  • korjuuyrittäjätoiminnan ohjaus ja kehittäminen
  • puunkorjuun laadun, työsuojelun ja turvallisuuden valvonta
  • korjuun tilitysten seuranta ja ostolaskujen käsittely
  • varastotietojen ylläpito ja seuranta

Tehtävävaatimukset

Edellytämme sinulta kykyä alihankintatyön johtamiseen sekä soveltuvaa metsäalan koulutusta. Tehtävässä menestyminen edellyttää vahvaa asiakassuuntautuneisuutta, aktiivista työotetta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Haethan tehtävää 16.12.2018 mennessä.

https://www.storaenso.com/careers

Lisätietoja tehtävästä antavat:

Aluejohtaja Esa Ojala: Esa.Ojala@storaenso.com & +358400254690 sekä Operaatiopäällikkö Hannu Kaattari: hannu.kaattari@storaenso.com & +358 400 365 172

Työnantajan kuvaus

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 10 miljardia euroa.