Operaatiopäällikkö puunhankinta (Kemi, Tornio, Tervola)

Haemme Vapo Energy -divisioonan biopolttoainetiimiin vahvistukseksi puunhankinnan huippuosaajaa, jonka päävastuualueena ovat puunhankinta sekä puun varastojen ja toimitusten hallinta. Tehtävän sijainti on Vapon toimistolla Kemissä, Torniossa tai Tervolassa. Tehtävää on mahdollista hoitaa pitkälti myös kotitoimistolta puunhankinta-alueella.

Operaatiopäällikkönä vastaat ja johdat puunhankintaa siten, että määrälliset, laadulliset ja kustannukselliset tavoitteet saavutetaan alueen tavoitteiden mukaisesti. Vastaat siis mm. vastuualueesi puun ostosta, korjuun ja metsäkuljetusten sekä asiakastoimitusten toiminnansuunnittelusta, ohjauksesta ja kehittämisestä. Tämän lisäksi vastaat puuvarastojen ja puupolttoainevarastojen ylläpidosta tietojärjestelmissä. Tuet lisäksi omalla toiminnallasi ja tiedollasi tuotteen toimitusta yhdessä logistiikan toimitusketjun sekä yrittäjäverkoston kanssa.

Toivomme, että sinulla on kokemusta puun ostosta suoraan metsänomistajilta ja/tai puunhankinnasta yleisesti eri kumppaneilta. Tunnet myös asiakastoimitusprosesseja sisältäen mm. puunkorjuun ohjauksen, puuvarastojen operatiivisen hallinnan ja energiapuun mittauksen. Katsomme eduksi hakkurien ja logistiikan ohjaamiseen liittyvän osaamisen. Toivomme sinulta myös ylempää/alempaa korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkintoa, esim. metsätalousinsinööri (amk) tai metsänhoitaja.

Katsomme eduksi metsätalouden ja metsänhoidon perusteiden osaamisen.

Vapo Energy tarjoaa sinulle

-ison, luotettavan ja hyvämaineisen työnantajan puitteet toiminnallesi

-mahdollisuuden olla mukana uuden puunhankintatoimintamallin käyttöönotossa

-mahdollisuuden kasvattaa osaamistasi kiinnostavassa energiapuunhankintatoiminnassa.

Lisätietoja tehtävästä antavat Manager, Wood Fuels, Kalle Immonen, p. 040 3572506 ja rekrytointipäällikkö, Barona Engineering, Kristiina Vormala, 040 837 4019, parhaiten tavoitettavissa torstaisin klo 13-14.

Jätä hakemus: https://careers.barona.fi/tyopaikka/5e709216d586c8002013fa73/Operaatiopaallikko-puunhankinta-VAPO-Oy/

Työnantajan kuvaus

Vapon Energy-divisioonaan on keskitetty kotimaisten polttoaineiden myynti. Biofuels-liiketoiminta vastaa divisioonan energiapuun hankinnasta sekä pellettien raaka-aineen hankinnasta ja tuotannosta Suomessa. Tavoitteenamme on seuraavien vuosien aikana kasvattaa merkittävästi uusiutuvien biopolttoaineiden tarjontaan perustuvaa liiketoimintaa ja palveluita. Olemme osa kansainvälistä Vapo-konsernia, joka edistää liiketoiminnoillaan puhdasta ja vettä säästävää paikallista elintarviketuotantoa, tarjoaa paikallisia polttoaineita sekä lämmön- ja höyryntuotantoratkaisuja, kehittää uusia tuotteita saastuneen ympäristön puhdistamiseen sekä luo hyvinvointia työllistämällä, kierrättämällä ja luomalla viihtyisiä elinympäristöjä.

https://www.vapo.fi/

Lisätietoja antaa

Barona Engineering Kristiina Vormala 040 837 4019 / Vapo Kalle Immonen 040 3572506
kristiina.vormala@barona.fi
040 837 4019