Metsätietoasiantuntijat

Haemme Metsäkeskukseen

Metsätietoasiantuntijaa Rovaniemelle, itäiselle, läntiselle ja etelä-kaakon palvelualueelle, yhteensä 4 paikkaa

Tehtävät
• vastaa metsävaratiedon tuottamisen eri työvaiheista, tuesta ja laadunseurannasta inventointialueella
• prosessoi metsätietoa tiedonkeruun eri vaiheissa
• vastaa metsätietojärjestelmien toimivuudesta sekä käytön tuesta palvelualueella
• tukee paikkatiedon käyttöä rahoitus- ja tarkastustoiminnassa
• tukee metsävaratiedon ajantasaistusprosessia
• valvoo metsävaratiedon laatua ja ajantasaisuutta
• tekee metsätietoanalyyseja ja siirtää metsätietoa asiakkaille
• käyttää tarvittaessa julkista valtaa hallintoasioiden esittelytehtävissä myöhemmin vahvistettavan tehtäväjaon mukaisesti
• osallistuu prosessin valtakunnalliseen kehittämiseen
• osallistuu koulutustehtäviin oman osaamisalansa osalta
• toimii tiimissä palvelualueen metsätietoasiantuntijoiden kanssa sovitun työnjaon mukaisesti
• toimii valtakunnallisen asiantuntijaryhmän jäsenenä
• hoitaa tarvittaessa koko palvelun metsätietotehtäviä valtakunnallisen työnjaon mukaisesti

Odotamme hakijalta
• perehtyneisyyttä metsätalouteen ja sitä koskevaan lainsäädäntöön sekä julkishallinnon tuntemusta
• kykyä hyödyntää hyvin Aarni-, Maasto-, Riihi- ja Kanto -tietojärjestelmiä metsätieto-ja tarkastustehtävissä tai vastaavien paikkatietojärjestelmien hyvää hallintaa
• soveltuvaa koulutusta
• halukkuutta osaamisensa ja toiminnan kehittämiseen
• palveluhenkisyyttä ja asiakaspalvelutaitoja
• kielitaitolain vaatimaa ja riittävää työtehtävien edellyttämää kielitaitoa
• kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja tiimityötaitoja

Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva ja sen palkkaus määräytyy Metsäkeskuksen työehtosopimuksen palkkaryhmän 9 mukaisesti, jonka peruspalkka on 3488,60 €/kk, lisäksi voidaan maksaa mahdollista henkilökohtaista palkanosaa.

Tehtävien aloitus; Rovaniemi 1.6.2020 ja muut paikat elo-syyskuulla 2020 sopimuksen mukaan.

Rovaniemen lisäksi tehtävien sijoituspaikat ovat jokin Metsäkeskuksen toimistoista sopimuksen mukaan itäisellä, läntisellä ja etelä-kaakon palvelualueella.

Jätä sähköinen hakemuksesi Rovaniemen tehtävään viimeistään 20.5.2020 ja muihin tehtäviin 4.6.2020 osoitteessa https://www.metsakeskus.fi/avoimet-tyopaikat

Työnantajan kuvaus

Suomen metsäkeskuksen tehtävänä on metsiin perustuvien elinkeinojen edistäminen, metsiä koskevan lainsäädännön toimeenpano ja metsätietoihin liittyvien tehtävien hoitaminen

Lisätietoja antaa

Rovaniemi: Anssi Juujärvi puh. 029 432 5316 Itäinen palvelualue: Jussi Lappalainen puh. 029 432 5016 Läntinen palvelualue: Esko Välimäki puh. 029 432 5446 Etelä-Kaakon palvelualue: Magnus Nilsson puh. 029 432 410